A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Unknown Album

Unknown

Songs of Unknown Album

Mariyaadhu aa vaa

Ali Rameez

2.28K

Posted by: Admin

Haadhaloabiney hinithun vaniyyey eyna

Ali Rameez

4.14K

Posted by: Admin

Isvedhin foniloabi kobaa

Ali Rameez

4.11K

Posted by: Admin

Mila Mila Han'dhuvaru

Hassaan

4.12K

Posted by: Admin

Chis Chis

Shiuz

1.96K

Posted by: Admin

Kaala Manna

Shiuz

2.78K

Posted by: Admin

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

4.91K

Posted by: Admin

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

5.93K

Posted by: Admin

Fanu Dhummaari

Hassaan

2.26K

Posted by: Admin

Kanbiyya

Hassaan

3.56K

Posted by: Admin

Ey haadha edhen

Ali Rameez

3.34K

Posted by: Admin

Aadheys Kureemey

Ali Rameez

6.37K

Posted by: Admin

Ey Mirey Udhaas Thakun

Ali Rameez

6.04K

Posted by: Admin

Erey Haadha Loabin

Ali Rameez

3.76K

Posted by: Admin

Oagaaveethee Hey

Ali Rameez

4.29K

Posted by: Admin

Roalhi

Mohamed Majid

2.76K

Posted by: Admin

Elhi mi kandumathi

Mohamed Majid

4.82K

Posted by: Admin

Bulbul ehee dheynuhey

Khaleel

2.9K

Posted by: Admin

Kudhi Jazeera

Khaleel

5.03K

Posted by: Admin

Jaazubee asaru

Naifaru Dhohokko

3.98K

Posted by: Admin

Hooru Kan’baafulhu

Abdul Sameeu

2.5K

Posted by: Admin

Nudhaashe Dhookoffa

Abdul Sameeu

3.42K

Posted by: Admin

Thi Reethi Moonu

Abdul Sameeu

4K

Posted by: Admin

Ehoadhi Ufaathaka

Mukhthar Adam

4.75K

Posted by: Admin

Halaboli

Ibrahim Zaid Ali

4.04K

Posted by: Admin

Gislumaa Veynugaa

Raafiyath Rameeza

2.48K

Posted by: Admin

Mulhi Jaan Hithaa

Mohamed Huzam

5.79K

Posted by: Admin

Kalaa Fenuneemaa

Ali Rameez

3.38K

Posted by: Admin

libeytho

Naifaru Dhohokko

3.72K

Posted by: Admin

Nudhaaney Mireyge Handhaanthah

Ibrahim Rameez

3.07K

Posted by: Admin

Reethikan

Mooshan

4.26K

Posted by: Admin

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

7.33K

Posted by: Admin

Bune bala ladhu ganefaa

Ali Rameez

6.09K

Posted by: Admin

Heyvaa Heyvaa

Fathimath Zoona

4.08K

Posted by: Admin

Vaaney kaireega

Umar Zahir

3.21K

Posted by: Anu

Thagudheerugaa mihen vee

Umar Zahir

3.4K

Posted by: Anu

Ishaaraaiy hey kuree

Mohamed Huzam

4.87K

Posted by: Anu

Mifuraana dhen hayaathah

Farhad

2.23K

Posted by: Admin

Goaheh

Huyam

2.82K

Posted by: Admin

Aadheys

Ahmed Amir

5.56K

Posted by: Admin

Ishaaraaiy koh balaalaanee

Ali Rameez

Fazeela Amir

3.32K

Posted by: Anu

Aazuvaan moonekey

Ali Rameez

3.76K

Posted by: Anu

Malaa folhey

Mumthaaz Moosa

1.69K

Posted by: Anu

Jehilunve mey thelhey

Ali Rameez

Shifa Thaufeeq

10.18K

Posted by: Anu

Isthashin moonu thi foruvaaleehey

Umar Zahir

2.78K

Posted by: Anu

Gislevey Mihaalugaa

Ahmed Athif

3.37K

Posted by: Admin

Ihusaas

Bathool Ahmed

3.21K

Posted by: Admin

Chaka

Ismail Affan

4.85K

Posted by: Admin

Hoadheyey edhi hithugaa vaathee

Ali Rameez

3.75K

Posted by: Anu

Ishq nuvi nama dheyhugaa

Fareedha (Hoarafushi)

2.66K

Posted by: Admin

Reethy heeleema

Raafiyath Rameeza

Ali Rameez

3.82K

Posted by: Anu

deewaana vey moosum

Muaviyath Anwar

3.43K

Posted by: Anu

Kalaa miadhu thihiree

Unknown

2.34K

Posted by: Admin

Roefaa kalaa (with chords)

Ali Rameez

4.9K

Posted by: Admin

Raany dhon

Abdul Hannaan Moosa Didi

2.4K

Posted by: Admin

Aaberu toh toh, baaberu dan dan

Mohamed Suhail

3.23K

Posted by: Admin

Eyru Dhinhaa Ufaa

Abdul Hannaan Moosa Didi

Raafiyath Rameeza

4.42K

Posted by: Admin

Erey haadha rueemey

Umar Zahir

3.53K

Posted by: Admin

Nukulhedhey haalugaa

Abdul Baaree

3.56K

Posted by: Admin

Sirru

Shammoon Mohamed

Meera Mohamed Majid

4.31K

Posted by: Admin

Nethunyhey miadhu beynun

Jameela Hassan

3.73K

Posted by: Admin

Hithaa roohun

Ibrahim hamdhee

3.06K

Posted by: Admin

Raivareh hedheemaa

Hassaan

3.96K

Posted by: Admin

Manzil Thiye

Hassan Ilham

3.5K

Posted by: Admin

Rolhin jehey vain

Abdul Sameeu

3.07K

Posted by: Admin

Mee Vee Gothey

Khaleel

2.8K

Posted by: Admin

Haalu ahaaly loabi vaathy

Fathimath Zoona

Umar Zahir

3.28K

Posted by: Anu

Haadha hithugaa Jehey

Ali Rameez

2.76K

Posted by: Admin

Malaa Fenifa

Mukhthar Adam

2.73K

Posted by: Admin

Beynunvee maa bindhelevey thoa

Abdul Sameeu

1.99K

Posted by: Admin

hiyy edhey haa kameh

Unknown

3.5K

Posted by: Admin

Yaaru bunelaashe

Unico Beats

4.47K

Posted by: Admin

Hadhiyaa

Unoosha Imadh

1.87K

Posted by: Admin

Badhalvamun ai zamaan

Shiuz

1.95K

Posted by: Admin

Reethi handhekey nubuneveynehey

Abdulla Hassan

3.46K

Posted by: Admin

Feenaashe jehuny

Mohamed Rashad

1.73K

Posted by: Admin

Beynumey ishga eyge meyvaa

Mohamed Huzam

4.57K

Posted by: Admin

Beynun vanee yaaraa

Ahmed Amir

3.23K

Posted by: Anu

Binmatheegaa

Mukhthar Adam

2.66K

Posted by: Anu

Fiya reethikamunney

Mauroof Khaleel (Maapu)

2.02K

Posted by: Admin

Aharenge hiyy adhu moyavanee

Safwath

3.56K

Posted by: Anu

Kanbulo mage reehchey reechey waa

Ibrahim Zaid Ali

2.25K

Posted by: Anu

Hithaamaige kandugaa

Unknown

2.84K

Posted by: Anu

Iru ossumun

Mohamed Abdul Ghanee

2.03K

Posted by: Anu

Thiya kalhiravain

Mumthaaz Moosa

2.73K

Posted by: Anu

Bala bala

Abdul Sameeu

1.65K

Posted by: Anu

Hiyy adhu roneeyey

Abdul Sameeu

3.01K

Posted by: Anu

Nudhaaney mireyge handhaan thah

Ibrahim Rameez

1.99K

Posted by: Anu

Joadegge Saafu Loabi

Andhala Haleem

5.76K

Posted by: Admin

Ulhe Ulhefa

Mumthaaz Moosa

Fathmath Rauf

2.72K

Posted by: Admin

Maru Vedhaaney

Ali Rameez

3.42K

Posted by: Admin

Ehaa Reechchey Kalaa Bunamey

Ali Rameez

3.07K

Posted by: Admin

Bune rovenee ey

Ali Rameez

3.79K

Posted by: Admin

Hithugaa vaa handhaaneh

Ali Rameez

Ibrahim Rameez

2.14K

Posted by: Admin

Beehey hiyy vey athugaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

2.06K

Posted by: Admin

Reethi nala handheh kuri aleegaa

Mohamed Shahban

3.19K

Posted by: Admin

Chaaley

Trio

5.52K

Posted by: Admin

Kuraathee dhen asaru

Umar Zahir

Fazeela Amir

1.32K

Posted by: Anu

Dhon kamana loabi denyaa

Mumthaaz Moosa

2.21K

Posted by: Anu

Kanzu dhon kamana

Asim Thaufeeq

1.67K

Posted by: Anu

Ulfathuge gulshan

Jameela Saleem

2.01K

Posted by: Admin

Iqraar kobaahey

Abdul Hannaan Moosa Didi

Fathmath Rauf

2.21K

Posted by: Admin

Ruhikuramey aadhey

Umar Zahir

Shifa Thaufeeq

1.81K

Posted by: Anu

Vidhaa gurahaige tharithahves

Mukhthar Adam

2.21K

Posted by: Anu

jaadhoogar dheythee aniyaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

2.61K

Posted by: Anu

Thiya hiy adhu naseebugaa neiy iru

Umar Zahir

Fathimath Zoona

2.36K

Posted by: Anu

Hunnan tha vee

Ali Rameez

1.99K

Posted by: Anu

Vaathee faaru

Jameela Saleem

1.14K

Posted by: Anu

Jismaai mey

Mumthaaz Moosa

Moonisa

1.44K

Posted by: Anu

Heelanee Adu ahaa

Ibrahim hamdhee

Mahmoodha Shakeeb

1.97K

Posted by: Admin

Hiyalah e gulshanuge

Fareedha (Hoarafushi)

2.15K

Posted by: Admin

Vasvaas

Ali Rameez

Ibrahim Rameez

2.36K

Posted by: Anu

Huvafen haqeeqathey mee

Abdul Rauf

Fathmath Rauf

2.43K

Posted by: Admin

Fikuraa khiyaal kuree huredheshey

Imadh

Mahmoodha Shakeeb

2.53K

Posted by: Admin

Kaaku aimaahe mi roanaave hithaku baaru nethee

Unknown

1.14K

Posted by: Admin

Mifaraai balaabalaashey

Abdul Hannaan Moosa Didi

Shafeeqa

2.04K

Posted by: Admin

Aharenge reethi hudhu haa

Unknown

1.88K

Posted by: Admin

Loabikan

Ibrahim Zaid Ali

2.95K

Posted by: Admin

Keevvehey nivaavamun e handhu filee

Abdul Hannaan Moosa Didi

Fathimath Zoona

3.4K

Posted by: Admin

Jismu nethigen gos hafus viyakas

Mauroof Khaleel (Maapu)

2.66K

Posted by: Admin

Hiy hadhiyaa kohfaa

Mohamed Huzam

Fazeela Amir

2.72K

Posted by: Admin

Aadhakoh mimagun

Abdul Hannaan Moosa Didi

2.69K

Posted by: Admin

Dheyshey hithuge magaam

Fathimath Zoona

Abdul Hannaan Moosa Didi

2.59K

Posted by: Admin

Chaabookun

Faththey

3.46K

Posted by: Admin

Kaainaathey Ekee Antharees Vee

Umar Zahir

2.38K

Posted by: Admin

Maai hoorekey thee

Ali Rameez

2.99K

Posted by: Admin

Dhiyavai Rangalhu odi

Naifaru Dhohokko

2.68K

Posted by: Admin

Amaan kan mi hoadhaa

Khaleel

1.04K

Posted by: Admin

Dheefaa hiy magey vamey

Unknown

1.05K

Posted by: Admin

Aavaa handhaaney aashiq nazaru dhey

Ali Rameez

Fazeela Amir

1.65K

Posted by: Admin

Dhe furaana ekuvefaavaa

Ali Rameez

Raafiyath Rameeza

2.3K

Posted by: Admin

Dheefa loabi faalhugaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

1.88K

Posted by: Admin

Dhimaa veytho e

Ali Rameez

1.26K

Posted by: Admin

Dhevenee loabin behigen

Mohamed Huzam

1.76K

Posted by: Admin

Yaaraa ahaashey aashiq magey thee

Mohamed Huzam

2.37K

Posted by: Admin

Dheefaa ehih farudhaa

Althof Shakir

1.32K

Posted by: Admin

Adhu mikuree saafu ibaaraathun

Mukhthar Adam

1.84K

Posted by: Admin

Aadhe thiya inaayathey

Zahiyya

1.44K

Posted by: Admin

Mi lhen

Unknown

1.67K

Posted by: UNAISH KHALID

Kurangi dhelo

Umar Zahir

Fazeela Amir

1.75K

Posted by: Admin

Lolun ohorey ekoaru

Ali Rameez

2.06K

Posted by: Ajaxtunekaroake

Mammaa Midhey Ihthiraam

Shalabee Ibrahim

1.74K

Posted by: Admin

Fathihuge mudhimaa

Hassaan

602

Posted by: Admin

Nan reethi gothuga

Ali Rameez

832

Posted by: Admin

Top 10 Songs

Last 7 Days

1

Nan reethi gothuga

Ali Rameez

161 views last 7 days

2

Ithuru Rasoolaa

Ismail Moosa

Easa Moosa

145 views last 7 days

3

4

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

131 views last 7 days

5

Niumai e hoadhdhevee

Abdulla Hassan

127 views last 7 days

6

7

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

118 views last 7 days

8

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

117 views last 7 days

10

Mulhi Jaan Hithaa

Mohamed Huzam

116 views last 7 days

Top 10 Artists

Most Popular

1

Ali Rameez

54 songs

2

Umar Zahir

12 songs

3

Mohamed Huzam

9 songs

4

5

6

7

Abdulla Hassan

6 songs

8

Mumthaaz Moosa

7 songs

9

Abdul Sameeu

7 songs

10

Unknown

12 songs

Top 10 Albums

All time

1

Unknown Album

144 songs

2

Madhaha

11 songs

3

Qaumee Lava

7 songs

4

Dhoni

7 songs

5

Zuleykha

4 songs

6

Furaana

6 songs

7

Boduberu

4 songs

8

Lailaa

1 songs

9

Bodu Raalhu

2 songs

10

Bos

2 songs

Unoosha Imadh

3 songs

Most popular song

Soora

Khaleel

4 songs

Most popular song

Kudhi Jazeera

Naifaru Dhohokko

3 songs

Most popular song

Jaazubee asaru

Mohamed Huzam

9 songs

Most popular song

Mulhi Jaan Hithaa

Fazeela Amir

14 songs

Most popular song

Vaathee Makaireega

Fathmath Rauf

4 songs

Most popular song

Oagaavy Hithakun

Fathimath Zoona

5 songs

Most popular song

Heyvaa Heyvaa

Trio

1 songs

Most popular song

Chaaley

Abdul Rauf

1 songs

Most popular song

Huvafen haqeeqathey mee