Search Lyrics / Artist

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Search lyrics by title

Please login / register to add your favorite song lyrics.

info@dhivehilyrics.com

Unknown Album

Artist: -

No. of songs: -

Year released:

Website: -

Unknown

Songs of Unknown Album

Mariyaadhu aa vaa

Ali Rameez

1.83K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Haadhaloabiney hinithun vaniyyey eyna

Ali Rameez

3.11K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Isvedhin foniloabi kobaa

Ali Rameez

3.18K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mila Mila Han'dhuvaru

Hassaan

3.25K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chis Chis

Shiuz

1.6K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kaala Manna

Shiuz

2.06K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

3.43K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

4.49K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Fanu Dhummaari

Hassaan

1.66K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kanbiyya

Hassaan

2.57K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ey haadha edhen

Ali Rameez

2.71K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadheys Kureemey

Ali Rameez

4.8K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ey Mirey Udhaas Thakun

Ali Rameez

4.78K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Erey Haadha Loabin

Ali Rameez

2.97K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Oagaaveethee Hey

Ali Rameez

3.11K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Roalhi

Mohamed Majid

1.95K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Elhi mi kandumathi

Mohamed Majid

3.95K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bulbul ehee dheynuhey

Khaleel

2.24K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kudhi Jazeera

Khaleel

4.28K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Jaazubee asaru

Naifaru Dhohokko

3.06K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hooru Kan’baafulhu

Abdul Sameeu

1.97K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nudhaashe Dhookoffa

Abdul Sameeu

2.64K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Thi Reethi Moonu

Abdul Sameeu

2.78K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ehoadhi Ufaathaka

Mukhthar Adam

3.71K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Halaboli

Ibrahim Zaid Ali

3.25K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Gislumaa Veynugaa

Raafiyath Rameeza

1.98K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mulhi Jaan Hithaa

Mohamed Huzam

4.57K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kalaa Fenuneemaa

Ali Rameez

2.82K EN ތާނަ

Posted by: Admin

libeytho

Naifaru Dhohokko

2.7K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nudhaaney Mireyge Handhaanthah

Ibrahim Rameez

2.27K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethikan

Mooshan

3.1K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

5.24K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bune bala ladhu ganefaa

Ali Rameez

4.92K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Heyvaa Heyvaa

Fathimath Zoona

3.22K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Vaaney kaireega

Umar Zahir

2.42K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Thagudheerugaa mihen vee

Umar Zahir

2.78K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Ishaaraaiy hey kuree

Mohamed Huzam

4.04K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Mifuraana dhen hayaathah

Farhad

1.82K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Goaheh

Huyam

2.35K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadheys

Ahmed Amir

4.37K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ishaaraaiy koh balaalaanee

Ali Rameez

Fazeela Amir

2.51K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Aazuvaan moonekey

Ali Rameez

2.8K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Malaa folhey

Mumthaaz Moosa

1.34K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Jehilunve mey thelhey

Ali Rameez

Shifa Thaufeeq

8.24K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Isthashin moonu thi foruvaaleehey

Umar Zahir

2.42K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Gislevey Mihaalugaa

Ahmed Athif

2.37K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ihusaas

Bathool Ahmed

2.47K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chaka

Ismail Affan

3.79K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hoadheyey edhi hithugaa vaathee

Ali Rameez

2.94K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Ishq nuvi nama dheyhugaa

Fareedha (Hoarafushi)

2.06K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethy heeleema

Raafiyath Rameeza

Ali Rameez

3.06K EN ތާނަ

Posted by: Anu

deewaana vey moosum

Muaviyath Anwar

2.66K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Kalaa miadhu thihiree

Unknown

1.83K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Roefaa kalaa (with chords)

Ali Rameez

3.95K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Raany dhon

Abdul Hannaan Moosa Didi

1.72K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aaberu toh toh, baaberu dan dan

Mohamed Suhail

2.16K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Eyru Dhinhaa Ufaa

Abdul Hannaan Moosa Didi

Raafiyath Rameeza

3.37K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Erey haadha rueemey

Umar Zahir

2.92K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nukulhedhey haalugaa

Abdul Baaree

2.63K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Sirru

Shammoon Mohamed

Meera Mohamed Majid

3.64K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nethunyhey miadhu beynun

Jameela Hassan

2.75K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hithaa roohun

Ibrahim hamdhee

2.52K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Raivareh hedheemaa

Hassaan

3.01K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Manzil Thiye

Hassan Ilham

2.83K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Rolhin jehey vain

Abdul Sameeu

2.05K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mee Vee Gothey

Khaleel

2.16K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Haalu ahaaly loabi vaathy

Fathimath Zoona

Umar Zahir

2.34K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Haadha hithugaa Jehey

Ali Rameez

2.13K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Malaa Fenifa

Mukhthar Adam

2.19K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beynunvee maa bindhelevey thoa

Abdul Sameeu

1.53K EN ތާނަ

Posted by: Admin

hiyy edhey haa kameh

Unknown

2.78K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Yaaru bunelaashe

Unico Beats

3.56K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hadhiyaa

Unoosha Imadh

1.57K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Badhalvamun ai zamaan

Shiuz

1.67K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethi handhekey nubuneveynehey

Abdulla Hassan

2.63K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Feenaashe jehuny

Mohamed Rashad

1.22K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beynumey ishga eyge meyvaa

Mohamed Huzam

3.42K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beynun vanee yaaraa

Ahmed Amir

2.26K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Binmatheegaa

Mukhthar Adam

1.8K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Fiya reethikamunney

Mauroof Khaleel (Maapu)

1.37K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aharenge hiyy adhu moyavanee

Safwath

2.56K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Kanbulo mage reehchey reechey waa

Ibrahim Zaid Ali

1.99K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Hithaamaige kandugaa

Unknown

2.25K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Iru ossumun

Mohamed Abdul Ghanee

1.54K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Thiya kalhiravain

Mumthaaz Moosa

2.03K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Bala bala

Abdul Sameeu

1.24K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Hiyy adhu roneeyey

Abdul Sameeu

2.36K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Nudhaaney mireyge handhaan thah

Ibrahim Rameez

1.49K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Joadegge Saafu Loabi

Andhala Haleem

4.58K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ulhe Ulhefa

Mumthaaz Moosa

Fathmath Rauf

1.93K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Maru Vedhaaney

Ali Rameez

2.56K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ehaa Reechchey Kalaa Bunamey

Ali Rameez

2.34K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bune rovenee ey

Ali Rameez

2.58K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hithugaa vaa handhaaneh

Ali Rameez

Ibrahim Rameez

1.46K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beehey hiyy vey athugaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

1.52K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethi nala handheh kuri aleegaa

Shahban

2.44K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chaaley

Trio

3.74K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kuraathee dhen asaru

Umar Zahir

Fazeela Amir

927 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Dhon kamana loabi denyaa

Mumthaaz Moosa

1.66K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Kanzu dhon kamana

Asim Thaufeeq

1.05K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Ulfathuge gulshan

Jameela Saleem

1.57K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Iqraar kobaahey

Abdul Hannaan Moosa Didi

Fathmath Rauf

1.42K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ruhikuramey aadhey

Umar Zahir

Shifa Thaufeeq

1.39K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Vidhaa gurahaige tharithahves

Mukhthar Adam

1.65K EN ތާނަ

Posted by: Anu

jaadhoogar dheythee aniyaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

1.61K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Thiya hiy adhu naseebugaa neiy iru

Umar Zahir

Fathimath Zoona

1.66K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Hunnan tha vee

Ali Rameez

1.28K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Vaathee faaru

Jameela Saleem

848 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Jismaai mey

Mumthaaz Moosa

Moonisa

1.03K EN

Posted by: Anu

Heelanee Adu ahaa

Ibrahim hamdhee

Mahmoodha Shakeeb

1.33K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hiyalah e gulshanuge

Fareedha (Hoarafushi)

1.47K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Vasvaas

Ali Rameez

Ibrahim Rameez

1.51K EN

Posted by: Anu

Huvafen haqeeqathey mee

Abdul Rauf

Fathmath Rauf

1.86K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Fikuraa khiyaal kuree huredheshey

Imadh

Mahmoodha Shakeeb

1.98K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kaaku aimaahe mi roanaave hithaku baaru nethee

Unknown

699 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mifaraai balaabalaashey

Abdul Hannaan Moosa Didi

Shafeeqa

1.33K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aharenge reethi hudhu haa

Unknown

1.38K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Loabikan

Ibrahim Zaid Ali

2.06K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Keevvehey nivaavamun e handhu filee

Abdul Hannaan Moosa Didi

Fathimath Zoona

2.55K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Jismu nethigen gos hafus viyakas

Mauroof Khaleel (Maapu)

1.94K EN

Posted by: Admin

Hiy hadhiyaa kohfaa

Mohamed Huzam

Fazeela Amir

1.94K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadhakoh mimagun

Abdul Hannaan Moosa Didi

1.81K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheyshey hithuge magaam

Fathimath Zoona

Abdul Hannaan Moosa Didi

1.96K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chaabookun

Faththey

2.3K EN

Posted by: Admin

Kaainaathey Ekee Antharees Vee

Umar Zahir

1.85K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Maai hoorekey thee

Ali Rameez

2.18K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhiyavai Rangalhu odi

Naifaru Dhohokko

1.55K ތާނަ

Posted by: Admin

Amaan kan mi hoadhaa

Khaleel

683 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheefaa hiy magey vamey

Unknown

640 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aavaa handhaaney aashiq nazaru dhey

Ali Rameez

Fazeela Amir

883 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhe furaana ekuvefaavaa

Ali Rameez

Raafiyath Rameeza

1.07K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheefa loabi faalhugaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

966 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhimaa veytho e

Ali Rameez

760 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhevenee loabin behigen

Mohamed Huzam

1.3K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Yaaraa ahaashey aashiq magey thee

Mohamed Huzam

1.39K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheefaa ehih farudhaa

Althof Shakir

1.07K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Adhu mikuree saafu ibaaraathun

Mukhthar Adam

770 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadhe thiya inaayathey

Zahiyya

668 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mi lhen

Unknown

703 EN

Posted by: UNAISH KHALID

Kurangi dhelo

Umar Zahir

Fazeela Amir

583 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Lolun ohorey ekoaru

Ali Rameez

789 EN

Posted by: Ajaxtunekaroake

Mammaa Midhey Ihthiraam

Shalabee Ibrahim

310 ތާނަ

Posted by: Admin

Latest Lyrics

Mammaa Midhey Ihthiraam

Shalabee Ibrahim

Lolun ohorey ekoaru

Ali Rameez

Kurangi dhelo

Umar Zahir

Fazeela Amir

Mi lhen

Unknown

Popular Lyrics

1

Jehilunve mey thelhey

Ali Rameez

Shifa Thaufeeq

8.24K Views

2

Envaguvee (Bait me)

Zero Degree Atoll

7.73K Views

3

Gaumah ai minivan

Abdulla Hassan

7.25K Views

4

Loabivaayaa nulaa

Mumthaaz Moosa

7.16K Views

5

Vaathee Makaireega

Ali Rameez

Fazeela Amir

6.46K Views

6

Mi raajjeyge saafu vai

Ali Rameez

5.54K Views

Popular Artists

1

Ali Rameez

55.11K Views

2

Mohamed Huzam

13.64K Views

3

Ibrahim Zaid Ali

13.15K Views

4

Umar Zahir

12.92K Views

5

Zero Degree Atoll

12.91K Views

6

Raafiyath Rameeza

9.02K Views

Popular Albums

1

Unknown Album

327.55K Views

2

Madhaha

24.54K Views

3

Qaumee Lava

24.11K Views

4

Dhoni

22.4K Views

5

Zuleykha

14.52K Views

6

Furaana

11.1K Views