Search Lyrics / Artist

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Search lyrics by title

Please login / register to add your favorite song lyrics.

info@dhivehilyrics.com

Unknown Album

Artist: -

No. of songs: -

Year released:

Website: -

Unknown

Songs of Unknown Album

Mariyaadhu aa vaa

Ali Rameez

1.25K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Haadhaloabiney hinithun vaniyyey eyna

Ali Rameez

2.02K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Isvedhin foniloabi kobaa

Ali Rameez

2.13K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mila Mila Han'dhuvaru

Hassaan

1.93K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chis Chis

Shiuz

1.05K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kaala Manna

Shiuz

1.15K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

2.22K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

2.92K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Fanu Dhummaari

Hassaan

992 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kanbiyya

Hassaan

1.09K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ey haadha edhen

Ali Rameez

1.74K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadheys Kureemey

Ali Rameez

3.2K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ey Mirey Udhaas Thakun

Ali Rameez

3.14K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Erey Haadha Loabin

Ali Rameez

1.9K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Oagaaveethee Hey

Ali Rameez

1.83K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Roalhi

Mohamed Majid

1.12K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Elhi mi kandumathi

Mohamed Majid

2.22K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bulbul ehee dheynuhey

Khaleel

1.53K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kudhi Jazeera

Khaleel

2.84K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Jaazubee asaru

Naifaru Dhohokko

1.57K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hooru Kan’baafulhu

Abdul Sameeu

1.28K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nudhaashe Dhookoffa

Abdul Sameeu

1.53K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Thi Reethi Moonu

Abdul Sameeu

1.49K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ehoadhi Ufaathaka

Mukhthar Adam

2.17K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Halaboli

Ibrahim Zaid Ali

1.93K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Gislumaa Veynugaa

Raafiyath Rameeza

1.02K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mulhi Jaan Hithaa

Mohamed Huzam

2.82K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kalaa Fenuneemaa

Ali Rameez

1.96K EN ތާނަ

Posted by: Admin

libeytho

Naifaru Dhohokko

1.34K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nudhaaney Mireyge Handhaanthah

Ibrahim Rameez

1.28K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethikan

Mooshan

1.61K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

3.18K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bune bala ladhu ganefaa

Ali Rameez

3.37K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Heyvaa Heyvaa

Fathimath Zoona

1.83K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Vaaney kaireega

Umar Zahir

1.29K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Thagudheerugaa mihen vee

Umar Zahir

1.95K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Ishaaraaiy hey kuree

Mohamed Huzam

2.98K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Mifuraana dhen hayaathah

Farhad

756 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Goaheh

Huyam

1.41K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadheys

Ahmed Amir

2.63K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ishaaraaiy koh balaalaanee

Ali Rameez

Fazeela Amir

1.67K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Aazuvaan moonekey

Ali Rameez

1.81K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Malaa folhey

Mumthaaz Moosa

814 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Jehilunve mey thelhey

Ali Rameez

Shifa Thaufeeq

5.49K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Isthashin moonu thi foruvaaleehey

Umar Zahir

1.31K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Gislevey Mihaalugaa

Ahmed Athif

1.21K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ihusaas

Bathool Ahmed

1.18K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chaka

Ismail Affan

2.36K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hoadheyey edhi hithugaa vaathee

Ali Rameez

1.87K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Ishq nuvi nama dheyhugaa

Fareedha (Hoarafushi)

923 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethy heeleema

Raafiyath Rameeza

Ali Rameez

2.15K EN ތާނަ

Posted by: Anu

deewaana vey moosum

Muaviyath Anwar

1.49K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Kalaa miadhu thihiree

Unknown

1.2K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Roefaa kalaa (with chords)

Ali Rameez

2.6K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Raany dhon

Abdul Hannaan Moosa Didi

781 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aaberu toh toh, baaberu dan dan

Mohamed Suhail

1.33K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Eyru Dhinhaa Ufaa

Abdul Hannaan Moosa Didi

Raafiyath Rameeza

2.24K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Erey haadha rueemey

Umar Zahir

1.61K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nukulhedhey haalugaa

Abdul Baaree

1.44K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Sirru

Shammoon Mohamed

Meera Mohamed Majid

2.05K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nethunyhey miadhu beynun

Jameela Hassan

1.38K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hithaa roohun

Ibrahim hamdhee

1.27K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Raivareh hedheemaa

Hassaan

1.48K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Manzil Thiye

Hassan Ilham

1.57K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Rolhin jehey vain

Abdul Sameeu

1.19K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mee Vee Gothey

Khaleel

986 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Haalu ahaaly loabi vaathy

Fathimath Zoona

Umar Zahir

1.35K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Haadha hithugaa Jehey

Ali Rameez

1.45K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Malaa Fenifa

Mukhthar Adam

1.12K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beynunvee maa bindhelevey thoa

Abdul Sameeu

980 EN ތާނަ

Posted by: Admin

hiyy edhey haa kameh

Unknown

1.44K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Yaaru bunelaashe

Unico Beats

2.23K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hadhiyaa

Unoosha Imadh

690 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Badhalvamun ai zamaan

Shiuz

659 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethi handhekey nubuneveynehey

Abdulla Hassan

1.24K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Feenaashe jehuny

Mohamed Rashad

701 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beynumey ishga eyge meyvaa

Mohamed Huzam

2.01K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beynun vanee yaaraa

Ahmed Amir

995 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Binmatheegaa

Mukhthar Adam

966 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Fiya reethikamunney

Mauroof Khaleel (Maapu)

788 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aharenge hiyy adhu moyavanee

Safwath

1.06K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Kanbulo mage reehchey reechey waa

Ibrahim Zaid Ali

1.02K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Hithaamaige kandugaa

Unknown

953 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Iru ossumun

Mohamed Abdul Ghanee

629 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Thiya kalhiravain

Mumthaaz Moosa

895 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Bala bala

Abdul Sameeu

689 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Hiyy adhu roneeyey

Abdul Sameeu

955 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Nudhaaney mireyge handhaan thah

Ibrahim Rameez

604 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Joadegge Saafu Loabi

Andhala Haleem

2.55K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ulhe Ulhefa

Mumthaaz Moosa

Fathmath Rauf

1.22K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Maru Vedhaaney

Ali Rameez

1.6K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ehaa Reechchey Kalaa Bunamey

Ali Rameez

922 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bune rovenee ey

Ali Rameez

1.17K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hithugaa vaa handhaaneh

Ali Rameez

Ibrahim Rameez

533 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beehey hiyy vey athugaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

793 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethi nala handheh kuri aleegaa

Shahban

936 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chaaley

Trio

846 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kuraathee dhen asaru

Umar Zahir

Fazeela Amir

371 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Dhon kamana loabi denyaa

Mumthaaz Moosa

544 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Kanzu dhon kamana

Asim Thaufeeq

348 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Ulfathuge gulshan

Jameela Saleem

485 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Iqraar kobaahey

Abdul Hannaan Moosa Didi

Fathmath Rauf

561 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ruhikuramey aadhey

Umar Zahir

Shifa Thaufeeq

322 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Vidhaa gurahaige tharithahves

Mukhthar Adam

440 EN ތާނަ

Posted by: Anu

jaadhoogar dheythee aniyaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

620 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Thiya hiy adhu naseebugaa neiy iru

Umar Zahir

Fathimath Zoona

711 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Hunnan tha vee

Ali Rameez

527 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Vaathee faaru

Jameela Saleem

298 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Jismaai mey

Mumthaaz Moosa

Moonisa

328 EN

Posted by: Anu

Heelanee Adu ahaa

Ibrahim hamdhee

Mahmoodha Shakeeb

274 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hiyalah e gulshanuge

Fareedha (Hoarafushi)

349 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Vasvaas

Ali Rameez

Ibrahim Rameez

467 EN

Posted by: Anu

Huvafen haqeeqathey mee

Abdul Rauf

Fathmath Rauf

578 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Fikuraa khiyaal kuree huredheshey

Imadh

Mahmoodha Shakeeb

456 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kaaku aimaahe mi roanaave hithaku baaru nethee

Unknown

206 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mifaraai balaabalaashey

Abdul Hannaan Moosa Didi

Shafeeqa

422 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aharenge reethi hudhu haa

Unknown

449 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Loabikan

Ibrahim Zaid Ali

750 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Keevvehey nivaavamun e handhu filee

Abdul Hannaan Moosa Didi

Fathimath Zoona

762 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Jismu nethigen gos hafus viyakas

Mauroof Khaleel (Maapu)

546 EN

Posted by: Admin

Hiy hadhiyaa kohfaa

Mohamed Huzam

Fazeela Amir

564 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadhakoh mimagun

Abdul Hannaan Moosa Didi

635 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheyshey hithuge magaam

Fathimath Zoona

Abdul Hannaan Moosa Didi

770 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chaabookun

Faththey

980 EN

Posted by: Admin

Kaainaathey Ekee Antharees Vee

Umar Zahir

644 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Maai hoorekey thee

Ali Rameez

772 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhiyavai Rangalhu odi

Naifaru Dhohokko

36 ތާނަ

Posted by: Admin

Amaan kan mi hoadhaa

Khaleel

27 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheefaa hiy magey vamey

Unknown

30 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aavaa handhaaney aashiq nazaru dhey

Ali Rameez

Fazeela Amir

64 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhe furaana ekuvefaavaa

Ali Rameez

Raafiyath Rameeza

64 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheefa loabi faalhugaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

63 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhimaa veytho e

Ali Rameez

74 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhevenee loabin behigen

Mohamed Huzam

33 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Yaaraa ahaashey aashiq magey thee

Mohamed Huzam

52 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheefaa ehih farudhaa

Althof Shakir

38 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Latest Lyrics

Maa kanduge medhu therey

Mohamed Majid

Shifa Thaufeeq

Dheefaa ehih farudhaa

Althof Shakir

Dhevenee loabin behigen

Mohamed Huzam

Miskithu Vakaru

Zero Degree Atoll

Kalhu bulhaa

Zero Degree Atoll

Popular Lyrics

1

Jehilunve mey thelhey

Ali Rameez

Shifa Thaufeeq

5.49K Views

2

Gaumah ai minivan

Abdulla Hassan

4.99K Views

3

Envaguvee (Bait me)

Zero Degree Atoll

4.59K Views

4

Loabivaayaa nulaa

Mumthaaz Moosa

4.46K Views

5

Mi raajjeyge saafu vai

Ali Rameez

3.98K Views

6

Vaathee Makaireega

Ali Rameez

Fazeela Amir

3.9K Views

Popular Artists

1

Ali Rameez

50.36K Views

2

Mohamed Huzam

11.9K Views

3

Ibrahim Zaid Ali

11.85K Views

4

Zero Degree Atoll

11.25K Views

5

Umar Zahir

11.05K Views

6

Raafiyath Rameeza

7.47K Views

Popular Albums

1

Unknown Album

168.72K Views

2

Qaumee Lava

13.98K Views

3

Dhoni

12.18K Views

4

Zuleykha

8.03K Views

5

Madhaha

7.28K Views

6

Boduberu

5.38K Views