Search Lyrics / Artist

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Search lyrics by title

Please login / register to add your favorite song lyrics.

info@dhivehilyrics.com

Unknown Album

Artist: -

No. of songs: -

Year released:

Website: -

Unknown

Songs of Unknown Album

Mariyaadhu aa vaa

Ali Rameez

1.59K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Haadhaloabiney hinithun vaniyyey eyna

Ali Rameez

2.74K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Isvedhin foniloabi kobaa

Ali Rameez

2.79K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mila Mila Han'dhuvaru

Hassaan

2.86K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chis Chis

Shiuz

1.42K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kaala Manna

Shiuz

1.69K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

2.95K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

3.89K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Fanu Dhummaari

Hassaan

1.45K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kanbiyya

Hassaan

2.11K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ey haadha edhen

Ali Rameez

2.37K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadheys Kureemey

Ali Rameez

4.16K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ey Mirey Udhaas Thakun

Ali Rameez

4.24K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Erey Haadha Loabin

Ali Rameez

2.58K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Oagaaveethee Hey

Ali Rameez

2.67K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Roalhi

Mohamed Majid

1.61K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Elhi mi kandumathi

Mohamed Majid

3.44K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bulbul ehee dheynuhey

Khaleel

2K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kudhi Jazeera

Khaleel

3.82K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Jaazubee asaru

Naifaru Dhohokko

2.6K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hooru Kan’baafulhu

Abdul Sameeu

1.76K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nudhaashe Dhookoffa

Abdul Sameeu

2.31K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Thi Reethi Moonu

Abdul Sameeu

2.37K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ehoadhi Ufaathaka

Mukhthar Adam

3.22K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Halaboli

Ibrahim Zaid Ali

2.82K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Gislumaa Veynugaa

Raafiyath Rameeza

1.64K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mulhi Jaan Hithaa

Mohamed Huzam

4.05K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kalaa Fenuneemaa

Ali Rameez

2.5K EN ތާނަ

Posted by: Admin

libeytho

Naifaru Dhohokko

2.27K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nudhaaney Mireyge Handhaanthah

Ibrahim Rameez

1.98K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethikan

Mooshan

2.61K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

4.48K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bune bala ladhu ganefaa

Ali Rameez

4.44K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Heyvaa Heyvaa

Fathimath Zoona

2.79K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Vaaney kaireega

Umar Zahir

2.06K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Thagudheerugaa mihen vee

Umar Zahir

2.51K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Ishaaraaiy hey kuree

Mohamed Huzam

3.68K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Mifuraana dhen hayaathah

Farhad

1.53K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Goaheh

Huyam

2.02K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadheys

Ahmed Amir

3.86K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ishaaraaiy koh balaalaanee

Ali Rameez

Fazeela Amir

2.19K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Aazuvaan moonekey

Ali Rameez

2.42K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Malaa folhey

Mumthaaz Moosa

1.13K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Jehilunve mey thelhey

Ali Rameez

Shifa Thaufeeq

7.32K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Isthashin moonu thi foruvaaleehey

Umar Zahir

2.09K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Gislevey Mihaalugaa

Ahmed Athif

1.99K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ihusaas

Bathool Ahmed

2.05K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chaka

Ismail Affan

3.29K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hoadheyey edhi hithugaa vaathee

Ali Rameez

2.52K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Ishq nuvi nama dheyhugaa

Fareedha (Hoarafushi)

1.72K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethy heeleema

Raafiyath Rameeza

Ali Rameez

2.73K EN ތާނަ

Posted by: Anu

deewaana vey moosum

Muaviyath Anwar

2.27K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Kalaa miadhu thihiree

Unknown

1.6K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Roefaa kalaa (with chords)

Ali Rameez

3.51K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Raany dhon

Abdul Hannaan Moosa Didi

1.4K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aaberu toh toh, baaberu dan dan

Mohamed Suhail

1.86K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Eyru Dhinhaa Ufaa

Abdul Hannaan Moosa Didi

Raafiyath Rameeza

3K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Erey haadha rueemey

Umar Zahir

2.54K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nukulhedhey haalugaa

Abdul Baaree

2.17K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Sirru

Shammoon Mohamed

Meera Mohamed Majid

3.18K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nethunyhey miadhu beynun

Jameela Hassan

2.31K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hithaa roohun

Ibrahim hamdhee

2.13K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Raivareh hedheemaa

Hassaan

2.5K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Manzil Thiye

Hassan Ilham

2.41K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Rolhin jehey vain

Abdul Sameeu

1.69K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mee Vee Gothey

Khaleel

1.8K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Haalu ahaaly loabi vaathy

Fathimath Zoona

Umar Zahir

1.89K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Haadha hithugaa Jehey

Ali Rameez

1.9K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Malaa Fenifa

Mukhthar Adam

1.84K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beynunvee maa bindhelevey thoa

Abdul Sameeu

1.34K EN ތާނަ

Posted by: Admin

hiyy edhey haa kameh

Unknown

2.37K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Yaaru bunelaashe

Unico Beats

3.12K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hadhiyaa

Unoosha Imadh

1.28K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Badhalvamun ai zamaan

Shiuz

1.24K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethi handhekey nubuneveynehey

Abdulla Hassan

2.16K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Feenaashe jehuny

Mohamed Rashad

1.02K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beynumey ishga eyge meyvaa

Mohamed Huzam

2.96K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beynun vanee yaaraa

Ahmed Amir

1.84K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Binmatheegaa

Mukhthar Adam

1.43K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Fiya reethikamunney

Mauroof Khaleel (Maapu)

1.15K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aharenge hiyy adhu moyavanee

Safwath

2.08K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Kanbulo mage reehchey reechey waa

Ibrahim Zaid Ali

1.68K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Hithaamaige kandugaa

Unknown

1.77K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Iru ossumun

Mohamed Abdul Ghanee

1.22K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Thiya kalhiravain

Mumthaaz Moosa

1.63K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Bala bala

Abdul Sameeu

1.01K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Hiyy adhu roneeyey

Abdul Sameeu

1.88K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Nudhaaney mireyge handhaan thah

Ibrahim Rameez

1.24K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Joadegge Saafu Loabi

Andhala Haleem

3.99K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ulhe Ulhefa

Mumthaaz Moosa

Fathmath Rauf

1.7K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Maru Vedhaaney

Ali Rameez

2.19K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ehaa Reechchey Kalaa Bunamey

Ali Rameez

1.89K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bune rovenee ey

Ali Rameez

2.08K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hithugaa vaa handhaaneh

Ali Rameez

Ibrahim Rameez

1.05K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beehey hiyy vey athugaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

1.24K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethi nala handheh kuri aleegaa

Shahban

1.95K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chaaley

Trio

2.79K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kuraathee dhen asaru

Umar Zahir

Fazeela Amir

707 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Dhon kamana loabi denyaa

Mumthaaz Moosa

1.28K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Kanzu dhon kamana

Asim Thaufeeq

779 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Ulfathuge gulshan

Jameela Saleem

1.22K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Iqraar kobaahey

Abdul Hannaan Moosa Didi

Fathmath Rauf

1.13K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ruhikuramey aadhey

Umar Zahir

Shifa Thaufeeq

1.08K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Vidhaa gurahaige tharithahves

Mukhthar Adam

1.22K EN ތާނަ

Posted by: Anu

jaadhoogar dheythee aniyaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

1.19K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Thiya hiy adhu naseebugaa neiy iru

Umar Zahir

Fathimath Zoona

1.35K EN ތާނަ

Posted by: Anu

Hunnan tha vee

Ali Rameez

981 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Vaathee faaru

Jameela Saleem

679 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Jismaai mey

Mumthaaz Moosa

Moonisa

784 EN

Posted by: Anu

Heelanee Adu ahaa

Ibrahim hamdhee

Mahmoodha Shakeeb

1.08K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hiyalah e gulshanuge

Fareedha (Hoarafushi)

1.09K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Vasvaas

Ali Rameez

Ibrahim Rameez

1.07K EN

Posted by: Anu

Huvafen haqeeqathey mee

Abdul Rauf

Fathmath Rauf

1.5K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Fikuraa khiyaal kuree huredheshey

Imadh

Mahmoodha Shakeeb

1.53K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kaaku aimaahe mi roanaave hithaku baaru nethee

Unknown

469 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mifaraai balaabalaashey

Abdul Hannaan Moosa Didi

Shafeeqa

960 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aharenge reethi hudhu haa

Unknown

1.06K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Loabikan

Ibrahim Zaid Ali

1.59K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Keevvehey nivaavamun e handhu filee

Abdul Hannaan Moosa Didi

Fathimath Zoona

1.96K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Jismu nethigen gos hafus viyakas

Mauroof Khaleel (Maapu)

1.46K EN

Posted by: Admin

Hiy hadhiyaa kohfaa

Mohamed Huzam

Fazeela Amir

1.46K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadhakoh mimagun

Abdul Hannaan Moosa Didi

1.43K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheyshey hithuge magaam

Fathimath Zoona

Abdul Hannaan Moosa Didi

1.58K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chaabookun

Faththey

1.81K EN

Posted by: Admin

Kaainaathey Ekee Antharees Vee

Umar Zahir

1.51K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Maai hoorekey thee

Ali Rameez

1.7K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhiyavai Rangalhu odi

Naifaru Dhohokko

779 ތާނަ

Posted by: Admin

Amaan kan mi hoadhaa

Khaleel

479 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheefaa hiy magey vamey

Unknown

343 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aavaa handhaaney aashiq nazaru dhey

Ali Rameez

Fazeela Amir

572 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhe furaana ekuvefaavaa

Ali Rameez

Raafiyath Rameeza

700 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheefa loabi faalhugaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

596 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhimaa veytho e

Ali Rameez

511 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhevenee loabin behigen

Mohamed Huzam

712 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Yaaraa ahaashey aashiq magey thee

Mohamed Huzam

1K EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheefaa ehih farudhaa

Althof Shakir

742 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Adhu mikuree saafu ibaaraathun

Mukhthar Adam

311 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadhe thiya inaayathey

Zahiyya

270 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mi lhen

Unknown

201 EN

Posted by: UNAISH KHALID

Kurangi dhelo

Umar Zahir

Fazeela Amir

238 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Lolun ohorey ekoaru

Ali Rameez

172 EN

Posted by: Ajaxtunekaroake

Latest Lyrics

Lolun ohorey ekoaru

Ali Rameez

Kurangi dhelo

Umar Zahir

Fazeela Amir

Mi lhen

Unknown

Qaumee Salaam

Unknown

Popular Lyrics

1

Jehilunve mey thelhey

Ali Rameez

Shifa Thaufeeq

7.32K Views

2

Envaguvee (Bait me)

Zero Degree Atoll

6.58K Views

3

Gaumah ai minivan

Abdulla Hassan

6.41K Views

4

Loabivaayaa nulaa

Mumthaaz Moosa

6.25K Views

5

Vaathee Makaireega

Ali Rameez

Fazeela Amir

5.59K Views

6

Mi raajjeyge saafu vai

Ali Rameez

4.92K Views

Popular Artists

1

Ali Rameez

53.51K Views

2

Mohamed Huzam

12.93K Views

3

Ibrahim Zaid Ali

12.77K Views

4

Zero Degree Atoll

12.19K Views

5

Umar Zahir

11.97K Views

6

Raafiyath Rameeza

8.47K Views

Popular Albums

1

Unknown Album

271.83K Views

2

Qaumee Lava

20.36K Views

3

Dhoni

18.55K Views

4

Madhaha

17.67K Views

5

Zuleykha

11.96K Views

6

Furaana

8.78K Views