A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Shalabee Ibrahim

Songs of Shalabee Ibrahim

Mammaa Midhey Ihthiraam

Shalabee Ibrahim

1.74K

Posted by: Admin

Top 10 Songs

Last 7 Days

1

Nan reethi gothuga

Ali Rameez

161 views last 7 days

2

Ithuru Rasoolaa

Ismail Moosa

Easa Moosa

144 views last 7 days

3

4

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

134 views last 7 days

5

Niumai e hoadhdhevee

Abdulla Hassan

128 views last 7 days

6

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

120 views last 7 days

7

8

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

117 views last 7 days

10

Mulhi Jaan Hithaa

Mohamed Huzam

116 views last 7 days

Top 10 Artists

Most Popular

1

Ali Rameez

54 songs

2

Umar Zahir

12 songs

3

Mohamed Huzam

9 songs

4

5

6

7

Abdulla Hassan

6 songs

8

Mumthaaz Moosa

7 songs

9

Abdul Sameeu

7 songs

10

Unknown

12 songs

Top 10 Albums

All time

1

Unknown Album

144 songs

2

Madhaha

11 songs

3

Qaumee Lava

7 songs

4

Dhoni

7 songs

5

Zuleykha

4 songs

6

Furaana

6 songs

7

Boduberu

4 songs

8

Lailaa

1 songs

9

Bodu Raalhu

2 songs

10

Bos

2 songs

Unoosha Imadh

3 songs

Most popular song

Soora

Ali Rameez

54 songs

Most popular song

Jehilunve mey thelhey

Farhad

1 songs

Most popular song

Mifuraana dhen hayaathah

Jameela Hassan

1 songs

Most popular song

Nethunyhey miadhu beynun

Abdulla Hassan

6 songs

Most popular song

Gaumah ai minivan

Shakeeb

0 songs

Most popular song

Abdulla Shafiu (Sha)

0 songs

Most popular song

Safwath

1 songs

Most popular song

Aharenge hiyy adhu moyavanee

Ismail Moosa

1 songs

Most popular song

Ithuru Rasoolaa

Meena Saleem

1 songs

Most popular song

Bika haalu

Abdul Rauf

1 songs

Most popular song

Huvafen haqeeqathey mee