Search Lyrics / Artist

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Search lyrics by title

Please login / register to add your favorite song lyrics.

info@dhivehilyrics.com

Unknown

Full Name: -

Born: -

No. of songs: -

Birth Place: -

Years active:

Website: -

Songs of Unknown

Akiri Dhemey

Mohamed Majid

1383 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Udun tharithah

Mohamed Majid

2246 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethi Handhuvaru

Zero Degree Atoll

3075 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Envaguvee (Bait me)

Zero Degree Atoll

4586 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kalhu Soru (Intoxicated by you)

Zero Degree Atoll

2003 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Othakas maa kandu

Zero Degree Atoll

2337 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhanee dhanee merigen loa

Ali Rameez

2427 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mariyaadhu aa vaa

Ali Rameez

1246 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Haadhaloabiney hinithun vaniyyey eyna

Ali Rameez

2023 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Isvedhin foniloabi kobaa

Ali Rameez

2131 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beehilaa

Unoosha Imadh

1599 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Haadha dhey hiy veyey loabin

Ali Rameez

2328 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Vaathee Makaireega

Ali Rameez

Fazeela Amir

3898 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Edhemey Kalaa

Ibrahim Zaid Ali

2789 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mila Mila Han'dhuvaru

Hassaan

1933 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chis Chis

Shiuz

1047 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kula Yellow

Shiuz

1090 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kaala Manna

Shiuz

1151 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

2221 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

2924 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Fanu Dhummaari

Hassaan

992 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kanbiyya

Hassaan

1089 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ey haadha edhen

Ali Rameez

1736 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadheys Kureemey

Ali Rameez

3204 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ey Mirey Udhaas Thakun

Ali Rameez

3144 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Erey Haadha Loabin

Ali Rameez

1901 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Oagaaveethee Hey

Ali Rameez

1834 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Roalhi

Mohamed Majid

1115 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Elhi mi kandumathi

Mohamed Majid

2220 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bulbul ehee dheynuhey

Khaleel

1534 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kudhi Jazeera

Khaleel

2838 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Jaazubee asaru

Naifaru Dhohokko

1568 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hooru Kan’baafulhu

Abdul Sameeu

1275 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nudhaashe Dhookoffa

Abdul Sameeu

1530 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Thi Reethi Moonu

Abdul Sameeu

1486 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ehoadhi Ufaathaka

Mukhthar Adam

2165 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Goalhi Goalhi Kanmathin

Mukhthar Adam

1127 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Halaboli

Ibrahim Zaid Ali

1931 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ran Loaiybaky

Mumthaaz Moosa

878 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Gislumaa Veynugaa

Raafiyath Rameeza

1019 EN ތާނަ

Posted by: Admin

libeytho

Naifaru Dhohokko

1335 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nudhaaney Mireyge Handhaanthah

Ibrahim Rameez

1281 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethikan

Mooshan

1607 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

3177 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bune bala ladhu ganefaa

Ali Rameez

3374 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Heyvaa Heyvaa

Fathimath Zoona

1826 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Vaaney kaireega

Umar Zahir

1293 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Thagudheerugaa mihen vee

Umar Zahir

1953 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Ishaaraaiy hey kuree

Mohamed Huzam

2977 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Mifuraana dhen hayaathah

Farhad

756 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Goaheh

Huyam

1411 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadheys

Ahmed Amir

2632 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aslu haalathu

Mukhthar Adam

1684 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Loabivaayaa nulaa

Mumthaaz Moosa

4464 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ishaaraaiy koh balaalaanee

Ali Rameez

Fazeela Amir

1674 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Aazuvaan moonekey

Ali Rameez

1805 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Malaa folhey

Mumthaaz Moosa

814 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Jehilunve mey thelhey

Ali Rameez

Shifa Thaufeeq

5493 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Ushaa

Hassan Ilham

Shifa Thaufeeq

1034 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Gaumah ai minivan

Abdulla Hassan

4987 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Isthashin moonu thi foruvaaleehey

Umar Zahir

1307 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Gislevey Mihaalugaa

Ahmed Athif

1214 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ihusaas

Bathool Ahmed

1179 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Loafan Kuhjehge Hithuge Saabithukan

Fazeela Amir

1061 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhauruvaa Mihandhaan

Ibrahim hamdhee

924 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Vakivee asaraa manzar

Fazeela Amir

1262 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Chaka

Ismail Affan

2363 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bappaekey

Mohamed Abdul Ghanee

1030 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hoadheyey edhi hithugaa vaathee

Ali Rameez

1874 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Mi raajjeyge saafu vai

Ali Rameez

3980 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ishq nuvi nama dheyhugaa

Fareedha (Hoarafushi)

923 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bappage loa

Abdul Baaree

1392 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Dheefeemey

Hassan Ilham

Shifa Thaufeeq

1654 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Reethy heeleema

Raafiyath Rameeza

Ali Rameez

2146 EN ތާނަ

Posted by: Anu

deewaana vey moosum

Muaviyath Anwar

1493 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Kalaa miadhu thihiree

Unknown

1198 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Roefaa kalaa (with chords)

Ali Rameez

2596 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aaberu toh toh, baaberu dan dan

Mohamed Suhail

1329 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Eyru Dhinhaa Ufaa

Abdul Hannaan Moosa Didi

Raafiyath Rameeza

2241 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hingaa hoadhamaa hey tharahqee

Hussain Ali

2068 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Erey haadha rueemey

Umar Zahir

1606 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nukulhedhey haalugaa

Abdul Baaree

1439 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Thadhaa Veynugaa

Mohamed Huzam

Aishath Inaya

2237 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Sirru

Shammoon Mohamed

Meera Mohamed Majid

2053 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nethunyhey miadhu beynun

Jameela Hassan

1381 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hithaa roohun

Ibrahim hamdhee

1271 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Raivareh hedheemaa

Hassaan

1480 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Manzil Thiye

Hassan Ilham

1569 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Rolhin jehey vain

Abdul Sameeu

1188 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mee Vee Gothey

Khaleel

986 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Haalu ahaaly loabi vaathy

Fathimath Zoona

Umar Zahir

1345 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Haadha hithugaa Jehey

Ali Rameez

1447 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mendhurah Dharukoshumah

Unknown

1419 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chandhanee Maa Farivaa

Unknown

1214 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Farivaahaa

Unknown

1259 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Malaa Fenifa

Mukhthar Adam

1123 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beynunvee maa bindhelevey thoa

Abdul Sameeu

980 EN ތާނަ

Posted by: Admin

hiyy edhey haa kameh

Unknown

1444 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Yaaru bunelaashe

Unico Beats

2232 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hadhiyaa

Unoosha Imadh

690 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Badhalvamun ai zamaan

Shiuz

659 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethi handhekey nubuneveynehey

Abdulla Hassan

1241 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Feenaashe jehuny

Mohamed Rashad

701 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beynumey ishga eyge meyvaa

Mohamed Huzam

2013 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beynun vanee yaaraa

Ahmed Amir

995 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Fenunee haadha beynunvaa thasveerekey

Ali Rameez

1423 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Karuthaa fenun hoadhi ran loabi thoathaa

Ali Rameez

962 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Binmatheegaa

Mukhthar Adam

966 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Kiyaaladhee kiyaaladhee

Ali Rameez

Fazeela Amir

1766 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Huvafen dhekeynee

Ali Rameez

Fazeela Amir

1521 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Ladhun dhurah dhaathee kalaa

Ali Rameez

827 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Vaathee handhaaney

Muneefa Ahmed Mujthaba

Ali Saajidh

832 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Fiya reethikamunney

Mauroof Khaleel (Maapu)

788 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nethumuge thereyn mi aalam

Abdulla Hassan

1438 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Niumai e hoadhdhevee

Abdulla Hassan

1263 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aharenge hiyy adhu moyavanee

Safwath

1056 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Kanbulo mage reehchey reechey waa

Ibrahim Zaid Ali

1020 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Fehi Fehi Aazaadhee

Fareedha (Hoarafushi)

2831 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hithaamaige kandugaa

Unknown

953 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Iru ossumun

Mohamed Abdul Ghanee

629 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Thiya kalhiravain

Mumthaaz Moosa

895 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Bala bala

Abdul Sameeu

689 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Hiyy adhu roneeyey

Abdul Sameeu

955 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Nudhaaney mireyge handhaan thah

Ibrahim Rameez

604 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Joadegge Saafu Loabi

Andhala Haleem

2550 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Boalha Kinkirimaa

Unknown

1490 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Jaadhooga

Mohamed Abdul Ghanee

Mariyam Ashfa

1014 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ulhe Ulhefa

Mumthaaz Moosa

Fathmath Rauf

1220 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Maru Vedhaaney

Ali Rameez

1604 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ehaa Reechchey Kalaa Bunamey

Ali Rameez

922 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bune rovenee ey

Ali Rameez

1169 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hiyy rovvaladhin fari kamey

Ali Rameez

705 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hithugaa vaa handhaaneh

Ali Rameez

Ibrahim Rameez

533 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beehey hiyy vey athugaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

793 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Veynugaa hunnan mihaa

Ali Rameez

389 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hithugavaa loabi kiyaidhee

Ali Rameez

448 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hairaan nuveyhey eynaa

Ali Rameez

828 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aharen mivaa loibbattakaa

Ali Rameez

598 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethi nala handheh kuri aleegaa

Shahban

936 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chaaley

Trio

846 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kuraathee dhen asaru

Umar Zahir

Fazeela Amir

371 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Dhon kamana loabi denyaa

Mumthaaz Moosa

544 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Kanzu dhon kamana

Asim Thaufeeq

348 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Ulfathuge gulshan

Jameela Saleem

485 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Iqraar kobaahey

Abdul Hannaan Moosa Didi

Fathmath Rauf

561 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Saadhaa mizaaju

Ali Rameez

592 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ruhikuramey aadhey

Umar Zahir

Shifa Thaufeeq

322 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Vidhaa gurahaige tharithahves

Mukhthar Adam

440 EN ތާނަ

Posted by: Anu

jaadhoogar dheythee aniyaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

620 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Thiya hiy adhu naseebugaa neiy iru

Umar Zahir

Fathimath Zoona

711 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Mifadha rahumeh hitheh madumolhi

Mohamed Rashad

362 ތާނަ

Posted by: Admin

Rahmathuge ranthari udharehun

Abdulla Hassan

580 ތާނަ

Posted by: Admin

Nabee ameeney

Abdulla Hassan

439 ތާނަ

Posted by: Admin

Fajurulee fathihakan nayaa amaan

Shifna

444 ތާނަ

Posted by: Admin

Hunnan tha vee

Ali Rameez

527 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Vaathee faaru

Jameela Saleem

298 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Hithuge hithuge vindhun

Ahmed Amir

Fazeela Amir

317 EN

Posted by: Anu

Bika haalu

Meena Saleem

419 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Hithi veynehgaa

Ali Rameez

423 EN

Posted by: Anu

Fathihu farivi maathah

Ali Rameez

927 ތާނަ

Posted by: Admin

Veynuga kuramey dhuaa

Ali Rameez

399 EN

Posted by: Anu

Jismaai mey

Mumthaaz Moosa

Moonisa

328 EN

Posted by: Anu

Heelanee Adu ahaa

Ibrahim hamdhee

Mahmoodha Shakeeb

274 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hiyalah e gulshanuge

Fareedha (Hoarafushi)

349 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Vasvaas

Ali Rameez

Ibrahim Rameez

467 EN

Posted by: Anu

Thi loebbah hiy kiyaaleemaa

Ibrahim Zaid Ali

Aishath Inaya

515 EN

Posted by: Anu

Huvafen haqeeqathey mee

Abdul Rauf

Fathmath Rauf

578 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Fikuraa khiyaal kuree huredheshey

Imadh

Mahmoodha Shakeeb

456 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kaaku aimaahe mi roanaave hithaku baaru nethee

Unknown

206 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mifaraai balaabalaashey

Abdul Hannaan Moosa Didi

Shafeeqa

422 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aharenge reethi hudhu haa

Unknown

449 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Loabikan

Ibrahim Zaid Ali

750 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Keevvehey nivaavamun e handhu filee

Abdul Hannaan Moosa Didi

Fathimath Zoona

762 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Jismu nethigen gos hafus viyakas

Mauroof Khaleel (Maapu)

546 EN

Posted by: Admin

Hiy hadhiyaa kohfaa

Mohamed Huzam

Fazeela Amir

564 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadhakoh mimagun

Abdul Hannaan Moosa Didi

635 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheyshey hithuge magaam

Fathimath Zoona

Abdul Hannaan Moosa Didi

770 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chaabookun

Faththey

980 EN

Posted by: Admin

Kaainaathey Ekee Antharees Vee

Umar Zahir

644 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Maai hoorekey thee

Ali Rameez

772 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhiyavai Rangalhu odi

Naifaru Dhohokko

36 ތާނަ

Posted by: Admin

Amaan kan mi hoadhaa

Khaleel

27 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ramzu mi qaumee

Ibrahim hamdhee

40 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheefaa hiy magey vamey

Unknown

30 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aavaa handhaaney aashiq nazaru dhey

Ali Rameez

Fazeela Amir

64 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhe furaana ekuvefaavaa

Ali Rameez

Raafiyath Rameeza

64 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheefa loabi faalhugaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

63 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhimaa veytho e

Ali Rameez

74 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Fashan

Zero Degree Atoll

42 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kalhu bulhaa

Zero Degree Atoll

68 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Miskithu Vakaru

Zero Degree Atoll

64 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhevenee loabin behigen

Mohamed Huzam

33 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Yaaraa ahaashey aashiq magey thee

Mohamed Huzam

52 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheefaa ehih farudhaa

Althof Shakir

38 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Maa kanduge medhu therey

Mohamed Majid

Shifa Thaufeeq

72 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Latest Lyrics

Maa kanduge medhu therey

Mohamed Majid

Shifa Thaufeeq

Dheefaa ehih farudhaa

Althof Shakir

Dhevenee loabin behigen

Mohamed Huzam

Miskithu Vakaru

Zero Degree Atoll

Kalhu bulhaa

Zero Degree Atoll

Popular Lyrics

1

Jehilunve mey thelhey

Ali Rameez

Shifa Thaufeeq

5.49K Views

2

Gaumah ai minivan

Abdulla Hassan

4.99K Views

3

Envaguvee (Bait me)

Zero Degree Atoll

4.59K Views

4

Loabivaayaa nulaa

Mumthaaz Moosa

4.46K Views

5

Mi raajjeyge saafu vai

Ali Rameez

3.98K Views

6

Vaathee Makaireega

Ali Rameez

Fazeela Amir

3.9K Views

Popular Artists

1

Ali Rameez

50.36K Views

2

Mohamed Huzam

11.9K Views

3

Ibrahim Zaid Ali

11.85K Views

4

Zero Degree Atoll

11.25K Views

5

Umar Zahir

11.05K Views

6

Raafiyath Rameeza

7.47K Views

Popular Albums

1

Unknown Album

168.72K Views

2

Qaumee Lava

13.98K Views

3

Dhoni

12.18K Views

4

Zuleykha

8.03K Views

5

Madhaha

7.28K Views

6

Boduberu

5.38K Views