Search Lyrics / Artist

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Search lyrics by title

Please login / register to add your favorite song lyrics.

info@dhivehilyrics.com

Unknown

Full Name: -

Born: -

No. of songs: -

Birth Place: -

Years active:

Website: -

Songs of Unknown

Akiri Dhemey

Mohamed Majid

2144 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Udun tharithah

Mohamed Majid

3921 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethi Handhuvaru

Zero Degree Atoll

4968 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Envaguvee (Bait me)

Zero Degree Atoll

7734 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kalhu Soru (Intoxicated by you)

Zero Degree Atoll

3231 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Othakas maa kandu

Zero Degree Atoll

3371 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhanee dhanee merigen loa

Ali Rameez

3677 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mariyaadhu aa vaa

Ali Rameez

1828 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Haadhaloabiney hinithun vaniyyey eyna

Ali Rameez

3111 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Isvedhin foniloabi kobaa

Ali Rameez

3179 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beehilaa

Unoosha Imadh

2331 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Haadha dhey hiy veyey loabin

Ali Rameez

3535 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Vaathee Makaireega

Ali Rameez

Fazeela Amir

6459 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Edhemey Kalaa

Ibrahim Zaid Ali

4577 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mila Mila Han'dhuvaru

Hassaan

3251 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chis Chis

Shiuz

1600 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kula Yellow

Shiuz

1517 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kaala Manna

Shiuz

2064 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

3434 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

4490 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Fanu Dhummaari

Hassaan

1656 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kanbiyya

Hassaan

2572 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ey haadha edhen

Ali Rameez

2713 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadheys Kureemey

Ali Rameez

4797 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ey Mirey Udhaas Thakun

Ali Rameez

4783 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Erey Haadha Loabin

Ali Rameez

2967 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Oagaaveethee Hey

Ali Rameez

3108 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Roalhi

Mohamed Majid

1947 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Elhi mi kandumathi

Mohamed Majid

3950 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bulbul ehee dheynuhey

Khaleel

2236 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kudhi Jazeera

Khaleel

4282 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Jaazubee asaru

Naifaru Dhohokko

3058 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hooru Kan’baafulhu

Abdul Sameeu

1965 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nudhaashe Dhookoffa

Abdul Sameeu

2638 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Thi Reethi Moonu

Abdul Sameeu

2783 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ehoadhi Ufaathaka

Mukhthar Adam

3706 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Goalhi Goalhi Kanmathin

Mukhthar Adam

2400 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Halaboli

Ibrahim Zaid Ali

3251 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ran Loaiybaky

Mumthaaz Moosa

1621 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Gislumaa Veynugaa

Raafiyath Rameeza

1980 EN ތާނަ

Posted by: Admin

libeytho

Naifaru Dhohokko

2701 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nudhaaney Mireyge Handhaanthah

Ibrahim Rameez

2272 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethikan

Mooshan

3096 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

5241 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bune bala ladhu ganefaa

Ali Rameez

4922 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Heyvaa Heyvaa

Fathimath Zoona

3218 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Vaaney kaireega

Umar Zahir

2416 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Thagudheerugaa mihen vee

Umar Zahir

2781 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Ishaaraaiy hey kuree

Mohamed Huzam

4038 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Mifuraana dhen hayaathah

Farhad

1819 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Goaheh

Huyam

2352 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadheys

Ahmed Amir

4372 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aslu haalathu

Mukhthar Adam

3048 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Loabivaayaa nulaa

Mumthaaz Moosa

7155 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ishaaraaiy koh balaalaanee

Ali Rameez

Fazeela Amir

2508 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Aazuvaan moonekey

Ali Rameez

2802 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Malaa folhey

Mumthaaz Moosa

1336 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Jehilunve mey thelhey

Ali Rameez

Shifa Thaufeeq

8235 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Ushaa

Hassan Ilham

Shifa Thaufeeq

1517 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Gaumah ai minivan

Abdulla Hassan

7246 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Isthashin moonu thi foruvaaleehey

Umar Zahir

2416 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Gislevey Mihaalugaa

Ahmed Athif

2373 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ihusaas

Bathool Ahmed

2471 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Loafan Kuhjehge Hithuge Saabithukan

Fazeela Amir

2036 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhauruvaa Mihandhaan

Ibrahim hamdhee

1450 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Vakivee asaraa manzar

Fazeela Amir

2518 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Chaka

Ismail Affan

3788 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bappaekey

Mohamed Abdul Ghanee

1367 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hoadheyey edhi hithugaa vaathee

Ali Rameez

2942 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Mi raajjeyge saafu vai

Ali Rameez

5539 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ishq nuvi nama dheyhugaa

Fareedha (Hoarafushi)

2057 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bappage loa

Abdul Baaree

2766 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Dheefeemey

Hassan Ilham

Shifa Thaufeeq

2706 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Reethy heeleema

Raafiyath Rameeza

Ali Rameez

3057 EN ތާނަ

Posted by: Anu

deewaana vey moosum

Muaviyath Anwar

2658 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Kalaa miadhu thihiree

Unknown

1833 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Roefaa kalaa (with chords)

Ali Rameez

3948 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aaberu toh toh, baaberu dan dan

Mohamed Suhail

2162 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Eyru Dhinhaa Ufaa

Abdul Hannaan Moosa Didi

Raafiyath Rameeza

3367 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hingaa hoadhamaa hey tharahqee

Hussain Ali

3111 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Erey haadha rueemey

Umar Zahir

2920 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nukulhedhey haalugaa

Abdul Baaree

2633 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Thadhaa Veynugaa

Mohamed Huzam

Aishath Inaya

3293 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Sirru

Shammoon Mohamed

Meera Mohamed Majid

3641 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nethunyhey miadhu beynun

Jameela Hassan

2752 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hithaa roohun

Ibrahim hamdhee

2515 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Raivareh hedheemaa

Hassaan

3013 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Manzil Thiye

Hassan Ilham

2826 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Rolhin jehey vain

Abdul Sameeu

2051 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mee Vee Gothey

Khaleel

2156 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Haalu ahaaly loabi vaathy

Fathimath Zoona

Umar Zahir

2344 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Haadha hithugaa Jehey

Ali Rameez

2131 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mendhurah Dharukoshumah

Unknown

2445 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chandhanee Maa Farivaa

Unknown

1794 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Farivaahaa

Unknown

2219 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Malaa Fenifa

Mukhthar Adam

2190 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beynunvee maa bindhelevey thoa

Abdul Sameeu

1527 EN ތާނަ

Posted by: Admin

hiyy edhey haa kameh

Unknown

2777 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Yaaru bunelaashe

Unico Beats

3556 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hadhiyaa

Unoosha Imadh

1569 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Badhalvamun ai zamaan

Shiuz

1665 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethi handhekey nubuneveynehey

Abdulla Hassan

2625 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Feenaashe jehuny

Mohamed Rashad

1222 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beynumey ishga eyge meyvaa

Mohamed Huzam

3416 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beynun vanee yaaraa

Ahmed Amir

2255 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Fenunee haadha beynunvaa thasveerekey

Ali Rameez

2458 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Karuthaa fenun hoadhi ran loabi thoathaa

Ali Rameez

1830 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Binmatheegaa

Mukhthar Adam

1800 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Kiyaaladhee kiyaaladhee

Ali Rameez

Fazeela Amir

3004 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Huvafen dhekeynee

Ali Rameez

Fazeela Amir

2863 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Ladhun dhurah dhaathee kalaa

Ali Rameez

1588 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Vaathee handhaaney

Muneefa Ahmed Mujthaba

Ali Saajidh

1182 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Fiya reethikamunney

Mauroof Khaleel (Maapu)

1373 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Nethumuge thereyn mi aalam

Abdulla Hassan

2676 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Niumai e hoadhdhevee

Abdulla Hassan

3457 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aharenge hiyy adhu moyavanee

Safwath

2556 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Kanbulo mage reehchey reechey waa

Ibrahim Zaid Ali

1994 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Fehi Fehi Aazaadhee

Fareedha (Hoarafushi)

4610 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hithaamaige kandugaa

Unknown

2246 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Iru ossumun

Mohamed Abdul Ghanee

1541 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Thiya kalhiravain

Mumthaaz Moosa

2033 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Bala bala

Abdul Sameeu

1242 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Hiyy adhu roneeyey

Abdul Sameeu

2361 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Nudhaaney mireyge handhaan thah

Ibrahim Rameez

1487 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Joadegge Saafu Loabi

Andhala Haleem

4577 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Boalha Kinkirimaa

Unknown

2597 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Jaadhooga

Mohamed Abdul Ghanee

Mariyam Ashfa

1311 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ulhe Ulhefa

Mumthaaz Moosa

Fathmath Rauf

1933 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Maru Vedhaaney

Ali Rameez

2559 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ehaa Reechchey Kalaa Bunamey

Ali Rameez

2338 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Bune rovenee ey

Ali Rameez

2583 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hiyy rovvaladhin fari kamey

Ali Rameez

1783 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hithugaa vaa handhaaneh

Ali Rameez

Ibrahim Rameez

1457 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Beehey hiyy vey athugaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

1520 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Veynugaa hunnan mihaa

Ali Rameez

1378 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hithugavaa loabi kiyaidhee

Ali Rameez

1405 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hairaan nuveyhey eynaa

Ali Rameez

2082 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aharen mivaa loibbattakaa

Ali Rameez

1589 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Reethi nala handheh kuri aleegaa

Shahban

2436 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chaaley

Trio

3738 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kuraathee dhen asaru

Umar Zahir

Fazeela Amir

927 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Dhon kamana loabi denyaa

Mumthaaz Moosa

1662 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Kanzu dhon kamana

Asim Thaufeeq

1046 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Ulfathuge gulshan

Jameela Saleem

1570 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Iqraar kobaahey

Abdul Hannaan Moosa Didi

Fathmath Rauf

1419 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Saadhaa mizaaju

Ali Rameez

1613 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ruhikuramey aadhey

Umar Zahir

Shifa Thaufeeq

1386 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Vidhaa gurahaige tharithahves

Mukhthar Adam

1648 EN ތާނަ

Posted by: Anu

jaadhoogar dheythee aniyaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

1614 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Thiya hiy adhu naseebugaa neiy iru

Umar Zahir

Fathimath Zoona

1664 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Mifadha rahumeh hitheh madumolhi

Mohamed Rashad

1218 ތާނަ

Posted by: Admin

Rahmathuge ranthari udharehun

Abdulla Hassan

2160 ތާނަ

Posted by: Admin

Nabee ameeney

Abdulla Hassan

1646 ތާނަ

Posted by: Admin

Fajurulee fathihakan nayaa amaan

Shifna

1822 ތާނަ

Posted by: Admin

Hunnan tha vee

Ali Rameez

1282 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Vaathee faaru

Jameela Saleem

848 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Hithuge hithuge vindhun

Ahmed Amir

Fazeela Amir

1479 EN

Posted by: Anu

Bika haalu

Meena Saleem

1470 EN ތާނަ

Posted by: Anu

Hithi veynehgaa

Ali Rameez

1043 EN

Posted by: Anu

Fathihu farivi maathah

Ali Rameez

3229 ތާނަ

Posted by: Admin

Veynuga kuramey dhuaa

Ali Rameez

1094 EN

Posted by: Anu

Jismaai mey

Mumthaaz Moosa

Moonisa

1027 EN

Posted by: Anu

Heelanee Adu ahaa

Ibrahim hamdhee

Mahmoodha Shakeeb

1333 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Hiyalah e gulshanuge

Fareedha (Hoarafushi)

1470 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Vasvaas

Ali Rameez

Ibrahim Rameez

1508 EN

Posted by: Anu

Thi loebbah hiy kiyaaleemaa

Ibrahim Zaid Ali

Aishath Inaya

1896 EN

Posted by: Anu

Huvafen haqeeqathey mee

Abdul Rauf

Fathmath Rauf

1857 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Fikuraa khiyaal kuree huredheshey

Imadh

Mahmoodha Shakeeb

1977 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kaaku aimaahe mi roanaave hithaku baaru nethee

Unknown

699 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mifaraai balaabalaashey

Abdul Hannaan Moosa Didi

Shafeeqa

1332 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aharenge reethi hudhu haa

Unknown

1382 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Loabikan

Ibrahim Zaid Ali

2055 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Keevvehey nivaavamun e handhu filee

Abdul Hannaan Moosa Didi

Fathimath Zoona

2550 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Jismu nethigen gos hafus viyakas

Mauroof Khaleel (Maapu)

1939 EN

Posted by: Admin

Hiy hadhiyaa kohfaa

Mohamed Huzam

Fazeela Amir

1937 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadhakoh mimagun

Abdul Hannaan Moosa Didi

1809 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheyshey hithuge magaam

Fathimath Zoona

Abdul Hannaan Moosa Didi

1963 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Chaabookun

Faththey

2299 EN

Posted by: Admin

Kaainaathey Ekee Antharees Vee

Umar Zahir

1846 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Maai hoorekey thee

Ali Rameez

2178 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhiyavai Rangalhu odi

Naifaru Dhohokko

1549 ތާނަ

Posted by: Admin

Amaan kan mi hoadhaa

Khaleel

683 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Ramzu mi qaumee

Ibrahim hamdhee

1170 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheefaa hiy magey vamey

Unknown

640 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aavaa handhaaney aashiq nazaru dhey

Ali Rameez

Fazeela Amir

883 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhe furaana ekuvefaavaa

Ali Rameez

Raafiyath Rameeza

1072 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheefa loabi faalhugaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

966 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhimaa veytho e

Ali Rameez

760 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Fashan

Zero Degree Atoll

595 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Kalhu bulhaa

Zero Degree Atoll

987 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Miskithu Vakaru

Zero Degree Atoll

1517 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dhevenee loabin behigen

Mohamed Huzam

1295 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Yaaraa ahaashey aashiq magey thee

Mohamed Huzam

1394 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Dheefaa ehih farudhaa

Althof Shakir

1069 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Maa kanduge medhu therey

Mohamed Majid

Shifa Thaufeeq

1526 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Adhu mikuree saafu ibaaraathun

Mukhthar Adam

771 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Aadhe thiya inaayathey

Zahiyya

668 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Mi lhen

Unknown

703 EN

Posted by: UNAISH KHALID

Kurangi dhelo

Umar Zahir

Fazeela Amir

583 EN ތާނަ

Posted by: Admin

Lolun ohorey ekoaru

Ali Rameez

789 EN

Posted by: Ajaxtunekaroake

Mammaa Midhey Ihthiraam

Shalabee Ibrahim

310 ތާނަ

Posted by: Admin

Latest Lyrics

Mammaa Midhey Ihthiraam

Shalabee Ibrahim

Lolun ohorey ekoaru

Ali Rameez

Kurangi dhelo

Umar Zahir

Fazeela Amir

Mi lhen

Unknown

Popular Lyrics

1

Jehilunve mey thelhey

Ali Rameez

Shifa Thaufeeq

8.24K Views

2

Envaguvee (Bait me)

Zero Degree Atoll

7.73K Views

3

Gaumah ai minivan

Abdulla Hassan

7.25K Views

4

Loabivaayaa nulaa

Mumthaaz Moosa

7.16K Views

5

Vaathee Makaireega

Ali Rameez

Fazeela Amir

6.46K Views

6

Mi raajjeyge saafu vai

Ali Rameez

5.54K Views

Popular Artists

1

Ali Rameez

55.11K Views

2

Mohamed Huzam

13.64K Views

3

Ibrahim Zaid Ali

13.15K Views

4

Umar Zahir

12.92K Views

5

Zero Degree Atoll

12.91K Views

6

Raafiyath Rameeza

9.02K Views

Popular Albums

1

Unknown Album

327.56K Views

2

Madhaha

24.54K Views

3

Qaumee Lava

24.11K Views

4

Dhoni

22.4K Views

5

Zuleykha

14.52K Views

6

Furaana

11.1K Views