A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Badhalvamun ai zamaan

Shiuz

1.95K views

English

Information

ތާނައިން

ރަޙުމަތްތެރިންނޭ ކަނުލާ އަޑު އަހާށޭ
ޢަދާވާތްތެރިންގެ ކިބައިން ނެއްޓިގެން އުޅޭށޭ

ބަދަލުވެގެން އައި ޒަމާނުން
ހިތަށް ފިނިކަން ލިބޭ
ބަދަލުވެގެން އައި ޒަމާނުން
ހިތަށް ފިނިކަން ލިބޭ

ގުޅިގެން އުޅެންވީ އެންމެން އެކީގާ
ފުދިގެން ތިބެންވީ އެންމެން އެކީގާ

ބަދަލުވެގެން އައި ޒަމާނުން
ހިތަށް ފިނިކަން ލިބޭ

އަޚުވަންތަކަން ދިރުވަން ހިނގާށޭ
ފިދާވާނެ ރޮނގަކުން ގައުމަށް ކުރިއެރުންދީ

ބަދަލުވެގެން އައި ޒަމާނުން
ހިތަށް ފިނިކަން ލިބޭ

ޢަދާވާތްތެރިންގެ ކިބައިން ނެއްޓިގެން އުޅޭށޭ

ބަދަލުވެގެން އައި ޒަމާނުން
ހިތަށް ފިނިކަން ލިބޭ
ބަދަލުވެގެން އައި ޒަމާނުން
ހިތަށް ފިނިކަން ލިބޭ

Artist Songs

Album Songs

Shiuz

  1. Badhalvamun ai zamaan
  2. Chis Chis
  3. Kaala Manna
  4. Kula Yellow

Top 10 Songs

Last 7 Days

1

Nan reethi gothuga

Ali Rameez

161 views last 7 days

2

Ithuru Rasoolaa

Ismail Moosa

Easa Moosa

145 views last 7 days

3

4

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

131 views last 7 days

5

Niumai e hoadhdhevee

Abdulla Hassan

127 views last 7 days

6

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

118 views last 7 days

7

8

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

117 views last 7 days

9

Mulhi Jaan Hithaa

Mohamed Huzam

116 views last 7 days

Top 10 Artists

Most Popular

1

Ali Rameez

54 songs

2

Umar Zahir

12 songs

3

Mohamed Huzam

9 songs

4

5

6

7

Abdulla Hassan

6 songs

8

Mumthaaz Moosa

7 songs

9

Abdul Sameeu

7 songs

10

Unknown

12 songs

Top 10 Albums

All time

1

Unknown Album

144 songs

2

Madhaha

11 songs

3

Qaumee Lava

7 songs

4

Dhoni

7 songs

5

Zuleykha

4 songs

6

Furaana

6 songs

7

Boduberu

4 songs

8

Lailaa

1 songs

9

Bodu Raalhu

2 songs

10

Bos

2 songs

Mohamed Majid

5 songs

Most popular song

Udun tharithah

Zero Degree Atoll

7 songs

Most popular song

Envaguvee (Bait me)

Mukhthar Adam

7 songs

Most popular song

Ehoadhi Ufaathaka

Fathmath Rauf

4 songs

Most popular song

Oagaavy Hithakun

Shakeeb

0 songs

Most popular song

Abdul Hannaan Moosa Didi

7 songs

Most popular song

Eyru Dhinhaa Ufaa

Unknown

12 songs

Most popular song

hiyy edhey haa kameh

Abdulla Shafiu (Sha)

0 songs

Most popular song

Safwath

1 songs

Most popular song

Aharenge hiyy adhu moyavanee

Mariyam Ashfa

1 songs

Most popular song

Jaadhooga

Aishath Shadhaa

1 songs

Most popular song

Karunain dheloa mi furenee