A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Thiya kalhiravain

Mumthaaz Moosa

2.73K views

English

Information

ތާނައިން

ތިޔަ ކަޅިރަވައިން ޒަޚަމް ނުވި ހިތަކީ،
އެ އީ ދުނިޔެއް ވަރަށް ބަދު ނަސީބު ހިތެކޭ!
ތިޔަ އަސަރުގާ މަސްތު ނުވި ނަމައީ،
އެވެސް ދެން ހާދަ ނާކާމިޔާބު އަޅެކޭ!

ތީރާ ހަންޖަރު ވެސް ހުރޭއޭ،
ފީރާ ކުރަފަތް ވެސް އެންގޭއޭ،
ހީރާޔާ ހިލަޔާ އަގުގާ،
އޭ ހާދަ ތަފާތެއް ހުރޭއޭ،
މީރާގެ ރާހަތުވި ހީލުމަކީ،
މި ދެލޯވެސް އަލަށް ދުއް އަޖާބު ކަމެކޭ،
ތިޔަ ކަޅިރަވައިން...

ތިޔަ ތޫނު ނަޒަރު ގުޅުނީމާ،
މިހިތާއި އަމާޒު ވެލީމާ،
ނިޔަތާއި ޚިޔާލު އެހިންދުގާ،
ކިޔަމަންކަން ދޫކޮށް ލީމާ،
ތިޔަ އުފަލުގަ ހިތުގެ ވިންދު އަވަސް
ވުމަކީވެސް އެ އީ ވާ އަރާމު ކަމެކޭ،
ތިޔަ ކަޅިރަވައިން...

ލޯބީގެ ހަޔާތަށް އެދިފާ،
އޭގާވި އުފާތަށް އޮޅިފާ،
މޭގާވި މަގޭ ނަފްސާ ހިތް،
ހޭވެރިވެ މި ޖާދޫ ޖެހިފާ،
ލޭގާ މި އިއްސާސް ހިންގާލި ގޮތަކީ
މިފުރާނައިގެ އުއްމީއެދު އާވި ކަމެކޭ،
ތިޔަ ކަޅިރަވައިން...

Artist Songs

Album Songs

Mumthaaz Moosa

  1. Dhon kamana loabi denyaa
  2. Jismaai mey
  3. Loabivaayaa nulaa
  4. Malaa folhey
  5. Ran Loaiybaky
  6. Thiya kalhiravain
  7. Ulhe Ulhefa

Top 10 Songs

Last 7 Days

1

Nan reethi gothuga

Ali Rameez

155 views last 7 days

2

Ithuru Rasoolaa

Ismail Moosa

Easa Moosa

148 views last 7 days

3

4

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

132 views last 7 days

5

Niumai e hoadhdhevee

Abdulla Hassan

125 views last 7 days

6

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

117 views last 7 days

7

8

Mulhi Jaan Hithaa

Mohamed Huzam

116 views last 7 days

10

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

114 views last 7 days

Top 10 Artists

Most Popular

1

Ali Rameez

54 songs

2

Umar Zahir

12 songs

3

Mohamed Huzam

9 songs

4

5

6

7

Abdulla Hassan

6 songs

8

Mumthaaz Moosa

7 songs

9

Abdul Sameeu

7 songs

10

Unknown

12 songs

Top 10 Albums

All time

1

Unknown Album

144 songs

2

Madhaha

11 songs

3

Qaumee Lava

7 songs

4

Dhoni

7 songs

5

Zuleykha

4 songs

6

Furaana

6 songs

7

Boduberu

4 songs

8

Lailaa

1 songs

9

Bodu Raalhu

2 songs

10

Bos

2 songs

Farhad

1 songs

Most popular song

Mifuraana dhen hayaathah

Fathimath Zoona

5 songs

Most popular song

Heyvaa Heyvaa

Jameela Hassan

1 songs

Most popular song

Nethunyhey miadhu beynun

Ahmed Amir

3 songs

Most popular song

Aadheys

Shifa Thaufeeq

5 songs

Most popular song

Jehilunve mey thelhey

Ali Gaasim

2 songs

Most popular song

Eadhu ge thahuniyaa

Ali Saajidh

1 songs

Most popular song

Vaathee handhaaney

Trio

1 songs

Most popular song

Chaaley

Ibrahim Mamdhooh (Manday)

1 songs

Most popular song

Mamma

Aishath Saaniha Ahmed

1 songs

Most popular song

Ilaahee Nooru

Zahiyya

1 songs

Most popular song

Aadhe thiya inaayathey