A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Kanzu dhon kamana

Asim Thaufeeq

1.67K views

English

Information

ތާނައިން

ކަންޒު ދޮންކަމަނަ ނިދީގާ
ތަންމަތީ ފުރޮޅިފަ ގޮވައޭ
ގޭތެރެއިން ތަކުރުނުވާތީ
ހާދަހާ މޭ އެބަ ތެޅެޔޭ
ކަންޒު ދޮންކަމަނަ ނިދީގާ
ތަންމަތީ ފުރޮޅިފަ ގޮވައޭ

ވައި ގަދަވެ ވާރޭ އައީ އޭ
ގުގުރި އަޑު މާ ގަދަ ވީއޭ
ވިދުވަރުން ލޯ މެރެނީއޭ
ރަށްމަތިން ކަނބިލި ގޮވީއޭ

ކަންޒު ދޮންކަމަނަ ނިދީގާ
ތަންމަތީ ފުރޮޅިފަ ގޮވައޭ
ގޭތެރެއިން ތަކުރުނުވާތީ
ހާދަހާ މޭ އެބަ ތެޅެޔޭ
ކަންޒު ދޮންކަމަނަ ނިދީގާ
ތަންމަތީ ފުރޮޅިފަ ގޮވައޭ

ރޭދެބައިވީއިރުވެސް ތާ
ނާދެޔޭ ތަކުރު މިރޭގާ
މެދުގެއަށް ވާރޭވެހޭތީ
ގޭތެރޭން ފެން ބޮޑުވީއޭ

ކަންޒު ދޮންކަމަނަ ނިދީގާ
ތަންމަތީ ފުރޮޅިފަ ގޮވައޭ
ގޭތެރެއިން ތަކުރުނުވާތީ
ހާދަހާ މޭ އެބަ ތެޅެޔޭ
ކަންޒު ދޮންކަމަނަ ނިދީގާ
ތަންމަތީ ފުރޮޅިފަ ގޮވައޭ

ދާނުގާ އެކަނި މިރޭގާ
ޙާލުގާ ވޭތުވަނީއޭ
ވާނުވާ ނޭގި މިހެންގޮސް
ލޯނުމެރި އިރު އަރަނީއޭ

ކަންޒު ދޮންކަމަނަ ނިދީގާ
ތަންމަތީ ފުރޮޅިފަ ގޮވައޭ
ގޭތެރެއިން ތަކުރުނުވާތީ
ހާދަހާ މޭ އެބަ ތެޅެޔޭ
ކަންޒު ދޮންކަމަނަ ނިދީގާ
ތަންމަތީ ފުރޮޅިފަ ގޮވައޭ

Artist Songs

Album Songs

Asim Thaufeeq

  1. Kanzu dhon kamana

Top 10 Songs

Last 7 Days

1

Nan reethi gothuga

Ali Rameez

160 views last 7 days

2

Ithuru Rasoolaa

Ismail Moosa

Easa Moosa

145 views last 7 days

3

4

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

131 views last 7 days

5

Niumai e hoadhdhevee

Abdulla Hassan

127 views last 7 days

6

7

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

118 views last 7 days

8

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

117 views last 7 days

10

Mulhi Jaan Hithaa

Mohamed Huzam

116 views last 7 days

Top 10 Artists

Most Popular

1

Ali Rameez

54 songs

2

Umar Zahir

12 songs

3

Mohamed Huzam

9 songs

4

5

6

7

Abdulla Hassan

6 songs

8

Mumthaaz Moosa

7 songs

9

Abdul Sameeu

7 songs

10

Unknown

12 songs

Top 10 Albums

All time

1

Unknown Album

144 songs

2

Madhaha

11 songs

3

Qaumee Lava

7 songs

4

Dhoni

7 songs

5

Zuleykha

4 songs

6

Furaana

6 songs

7

Boduberu

4 songs

8

Lailaa

1 songs

9

Bodu Raalhu

2 songs

10

Bos

2 songs

Naifaru Dhohokko

3 songs

Most popular song

Jaazubee asaru

Fazeela Amir

14 songs

Most popular song

Vaathee Makaireega

Hussain Sobah

0 songs

Most popular song

Meera Mohamed Majid

1 songs

Most popular song

Sirru

Shifa Thaufeeq

5 songs

Most popular song

Jehilunve mey thelhey

Moosa Samaau

1 songs

Most popular song

Thiya moonah

Abdul Hannaan Moosa Didi

7 songs

Most popular song

Eyru Dhinhaa Ufaa

Ali Gaasim

2 songs

Most popular song

Eadhu ge thahuniyaa

Nashidha

1 songs

Most popular song

Eadhu foari

Mariyam Ashfa

1 songs

Most popular song

Jaadhooga

Asim Thaufeeq

1 songs

Most popular song

Kanzu dhon kamana

Aishath Shadhaa

1 songs

Most popular song

Karunain dheloa mi furenee