A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ithuru Rasoolaa

Ismail Moosa

Easa Moosa

4.6K views

English

Information

ތާނައިން

އިތުރު ރަސޫލާ ފާޅުވި ޠޯހާ
އެންމެ ވިދާ އަލި ނޫރު މާތް
ފެންނަނީ އަލިވި ޒަމާނޭ
ދުނިޔެއިން ސާފު ނިޝާން

ޢާލަމަށް އެންމެމާތް
ރަޙުމަތުގެ ހިޔާ ދެންނެވީ
ސާހިބާ ފާޅުވީ
ދުނިޔެ އުޖާލާ ވީ އަލިން
ހާއުފާ ވެރިވެ ހިތެއްގާ
ލިބިދޭ ރީތި އަމާން

ޡުލްމުގާ ވިރި އަޅުން
އޭގެ އަސަރު ކުރުވާލަމުން
ގުލްޝަނަށް ފަރިވަމުން
ރީތި ފޮޅޭހާ މާމަލުން
ޢަޝްރުގާ އުފެދި ޙަޔާތުން
ހިތްތައް ފަރިވި ޒަމާން

މަންޒިލޭ މީއެދޭ
އެންމެ މަތީ ފަޚުރެއްލިބޭ
މަންބައޭ މީ އެނގޭ
ނިޢުމަތުގެ ސިރާޠުން ލެވޭ
އެންމެ މާތް ޝަރަފުން ހިމެނޭ
ފާޅުވެގެންވި ބަޔާން

ކުރިއަރާފިއެ ނިކަން
ދެއްވި ޢަޤީދާ ޢާލަމުން
ދުރުވެގެން ދިޔަ މަގުން
ރަމްޒު ފިލައިގެން ހިތްތަކުން
ޙުރުމަތުން އުފެދި މިއުއްމަތް
އަބަދު ވަނީ އިޙުސާން

ދާއިމީ ނިޢުމަތާ
ޖަންނަތުގެ ސަޒާ ޚާއްސަވީ
އާފިޔާ ދެއްވަވާ
ކޮންމެ ހިނދެއްގާ ލިއްނަބީ
ޖާހުގާ ލެއްވި އިލާހީ
އިތުރުވެ ލެއްވި ނިޝާން

Artist Songs

Album Songs

Ismail Moosa

  1. Ithuru Rasoolaa

Easa Moosa

  1. Ithuru Rasoolaa

Top 10 Songs

Last 7 Days

1

Nan reethi gothuga

Ali Rameez

159 views last 7 days

2

Ithuru Rasoolaa

Ismail Moosa

Easa Moosa

147 views last 7 days

3

4

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

132 views last 7 days

5

Niumai e hoadhdhevee

Abdulla Hassan

127 views last 7 days

6

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

118 views last 7 days

7

9

Mulhi Jaan Hithaa

Mohamed Huzam

116 views last 7 days

10

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

115 views last 7 days

Top 10 Artists

Most Popular

1

Ali Rameez

54 songs

2

Umar Zahir

12 songs

3

Mohamed Huzam

9 songs

4

5

6

7

Abdulla Hassan

6 songs

8

Mumthaaz Moosa

7 songs

9

Abdul Sameeu

7 songs

10

Unknown

12 songs

Top 10 Albums

All time

1

Unknown Album

144 songs

2

Madhaha

11 songs

3

Qaumee Lava

7 songs

4

Dhoni

7 songs

5

Zuleykha

4 songs

6

Furaana

6 songs

7

Boduberu

4 songs

8

Lailaa

1 songs

9

Bodu Raalhu

2 songs

10

Bos

2 songs

Mohamed Majid

5 songs

Most popular song

Udun tharithah

Mohamed Huzam

9 songs

Most popular song

Mulhi Jaan Hithaa

Meera Mohamed Majid

1 songs

Most popular song

Sirru

Umar Zahir

12 songs

Most popular song

Oagaavy Hithakun

Jameela Saleem

2 songs

Most popular song

Ulfathuge gulshan

Ahmed Athif

1 songs

Most popular song

Gislevey Mihaalugaa

Shakeeb

0 songs

Most popular song

Shifa Thaufeeq

5 songs

Most popular song

Jehilunve mey thelhey

Aishath Maain Rasheed

1 songs

Most popular song

Thiya moonah

Ali Gaasim

2 songs

Most popular song

Eadhu ge thahuniyaa

Faththey

1 songs

Most popular song

Chaabookun

Shalabee Ibrahim

1 songs

Most popular song

Mammaa Midhey Ihthiraam