Search Lyrics / Artist

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Search lyrics by title

Please login / register to add your favorite song lyrics.

info@dhivehilyrics.com

Rahmathuge ranthari udharehun

Abdulla Hassan

ރަޙްމަތުގެ ރަންތަރި އުދަރެހުން
ފާޅުވި ޒަމާނަށް ވިސްނަމާ
ރަޙްމަތް އިތުރުވާނޭ ރިވެތި
ތެދުމަގު ހަނދާންވެސް ކޮއްލަމާ

ޖާހިލުކަމާ ޝިރުކުގެ ނުބައި
ސުންޕާބަލީގާ އުޅެނިކޮށް
ޖާހިލުކަމުން ހިތްތައް 
ސަލާމަތް ވީގޮތާމެދު

އާދަމްގެފާނުއްސުރެ ވިދާ
ނޫރެއް މިދުނިޔޭގާ ވަނީ
ޢާލަމް ތަކަށް ރަޙްމަތް އިތުރު
ވީސާޙިބާ ކަން ދަންނަމާ

ގަސްތަކުގެ ފަތް ފިނި ރޯޅި އައުމުން
މަރުޙަބާ އެކިޔާގަތީ
ބަސްފުޅު ސަޙީހުން ސާހިބާއަށް
ކަން ހަނދުމަވެސް ކޮއްލަމާ

ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުގެ ތެރެއަށް
އަލިގަދަވި ފެހި ނޫރަކީ
ދުނިޔޭގެ ރަސްކަން މިލްކުވީ
މާތް ސާހިބާކަން ވިސްނަމާ

ކިސްރާގެ ރަސްކަން ވީދި ފިސްފިސް
ވީގޮތާމެދު ވިސްނަމުން
މިސްރާބު ދަތުރު ކުރާނެކަން
ރަނގަޅަށް ބަލައިގެން ދުއްވަމާ

ފާރިސްކަރާގައި އޮންނަ 
އަޅުކަންކޮށް އުޅޭ އަލިފާންގަނޑާ
ވާރޭފޮދެއްވެހުމާ ނުލާ
ނިވިދިޔަގޮތަށް ވިސްނާލަމާ

އަޅުވެރިކަމުގެ ގަދަ ހިލިހިލާއިން
އަޅުތަކުން ހައްޔަރުވެގެން
އަޅުކަންކުރާ މުޝްރިކުތަކުންނަށް
ވީގޮތާމެދު ހޭލަމާ 

މައްކާ މަދީނާގައި އުޅޭ
ނިކަމެތި ފަޤީރުން ގިސްލަމުން
ރައްކާވުމަށް އަނިޔާތަކުން
ކުރި ހިތްވަރަށް ސާބަސްދެމާ

އެކިއެކި ފަރާތުން އަންނަހާ
ހަތިޔާރަކަށް ބިރުފުޅުނުގެން
އެކިގޮތްގޮތުން ދީނާއިގެން
ހިންގެވިޔަތީ ލޮބުވެތިވަމާ

މައްކާގެ ފަރުބަދަ ތަކުތެރެއިން
ރައްކާވެ ތެދުމަގު ދައްކަވާ
ފަސްދާނުގާ ވެޑުވުނު ބިމަށް
އަސްތާ ދަތުރުވެސް ކޮއްލަމާ

ޙަމްދާ ސަނާޔާ ހެޔޮހިތުން
ކައު މުޞްޠަފާއަށް ދަންނަވާ
ރަމްޒުން އެކީ އެއްހިތްވެގެން
ތަކުރާރުވެސް ހަމަ ކޮށްލަމާ

Singers:

Lyricists:

Album:

About Song:

Posted by: Admin (11 months ago)

1.59K views

Latest Lyrics

Lolun ohorey ekoaru

Ali Rameez

Kurangi dhelo

Umar Zahir

Fazeela Amir

Mi lhen

Unknown

Qaumee Salaam

Unknown

Popular Lyrics

1

Jehilunve mey thelhey

Ali Rameez

Shifa Thaufeeq

7.32K Views

2

Envaguvee (Bait me)

Zero Degree Atoll

6.58K Views

3

Gaumah ai minivan

Abdulla Hassan

6.41K Views

4

Loabivaayaa nulaa

Mumthaaz Moosa

6.25K Views

5

Vaathee Makaireega

Ali Rameez

Fazeela Amir

5.59K Views

6

Mi raajjeyge saafu vai

Ali Rameez

4.92K Views

Popular Artists

1

Ali Rameez

53.51K Views

2

Mohamed Huzam

12.93K Views

3

Ibrahim Zaid Ali

12.77K Views

4

Zero Degree Atoll

12.19K Views

5

Umar Zahir

11.97K Views

6

Raafiyath Rameeza

8.47K Views

Popular Albums

1

Unknown Album

271.82K Views

2

Qaumee Lava

20.36K Views

3

Dhoni

18.55K Views

4

Madhaha

17.67K Views

5

Zuleykha

11.96K Views

6

Furaana

8.78K Views