Search Lyrics / Artist

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Search lyrics by title

Please login / register to add your favorite song lyrics.

info@dhivehilyrics.com

Fathihu farivi maathah

Ali Rameez

ފަތިހު ފަރިވި މާތައް ހަވީރަށް މިލާހެން 
ޒުވާންކަން މިލާމޯޅިވާތަން ދެކޭށޭ
ފަހުން ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކުރުން ހިތުއަޅައިގެން
ވަހުމުގައި ޒުވާންކަން އޮޔާ ދިޔަ ނުދޭށޭ
އިތުރު ވަގުތު ނުމެދީ ޚަރީފުގެ ނިރެއްހެން 
ޒުވާންކަން މިލާމޯޅި ވާތަން ދެކޭށޭ

ޅަފަތުގައި ހަނދާންވޭ ވެއްޔާ ކުޅުނުކަން 
ހިޔަންޏާ ތޮޅެން ރަތް އަވީގައި އުޅުނުކަން
އެއީވެސް ޙަޔާތޭ ލޮލަށްފެނުނު ވަގުތޭ 
ކޮބާހޭ އެހުވަފެން ގިރާލާ ނިމިއްޖޭ
ފިކުރު ހިންގި ހިތަކަށް ދަރުސްތައް ލިބޭހެން 
ޒުވާންކަން މިލާ މޯޅި ވާތަން ދެކޭށޭ

ގެއަށް އަންނަ މެހެމާނު މިތުރާ ދެކޭނޭ 
ދެތިން ދުވަހު މަޑުކޮށްލުމަށް ފަހު ފުރާނޭ
ޒުވާންކަން އެފަދައޭ އެހިނދުކޮޅު އެފަދައޭ 
ވުމާއެކު ވެހޭވަގުތު ފެންފޮދު ނަގާށޭ
ޒަމާން ދައުރުވާ ބާރުމިން ދޭހަވާހެން 
ޒުވާންކަން މިލާ މޯޅިވާތަން ދެކޭށޭ

Singers:

Lyricists:

Album:

About Song:

Posted by: Admin (8 months ago)

1.21K views

Latest Lyrics

Ilaahee Nooru

Aishath Saaniha Ahmed

Maa kanduge medhu therey

Mohamed Majid

Shifa Thaufeeq

Dheefaa ehih farudhaa

Althof Shakir

Dhevenee loabin behigen

Mohamed Huzam

Miskithu Vakaru

Zero Degree Atoll

Popular Lyrics

1

Jehilunve mey thelhey

Ali Rameez

Shifa Thaufeeq

6.18K Views

2

Gaumah ai minivan

Abdulla Hassan

5.55K Views

3

Envaguvee (Bait me)

Zero Degree Atoll

5.25K Views

4

Loabivaayaa nulaa

Mumthaaz Moosa

5.01K Views

5

Vaathee Makaireega

Ali Rameez

Fazeela Amir

4.46K Views

6

Mi raajjeyge saafu vai

Ali Rameez

4.32K Views

Popular Artists

1

Ali Rameez

51.35K Views

2

Mohamed Huzam

12.13K Views

3

Ibrahim Zaid Ali

12.08K Views

4

Zero Degree Atoll

11.46K Views

5

Umar Zahir

11.28K Views

6

Raafiyath Rameeza

7.66K Views

Popular Albums

1

Unknown Album

193.38K Views

2

Qaumee Lava

15.99K Views

3

Dhoni

14.15K Views

4

Zuleykha

9.1K Views

5

Madhaha

9.03K Views

6

Boduberu

5.93K Views