Search Lyrics / Artist

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Search lyrics by title

Please login / register to add your favorite song lyrics.

info@dhivehilyrics.com

Veynuga kuramey dhuaa

Ali Rameez

Veynuga kuramey dhuaa
Rahumeh hithah lavvaashiey
Hoonugaa libeny thadhaa
Ufaleh alhah dhevvaashiey

Hardhana eemaanugaa
Meeyey fashaane hayaathakee
Baarugadha loabin gulhey
Dhe hitheh kamah lavvaashiey

Isjehey baakeevefaa
Haalath miadhu  meeyey ulhey
Hoonugaa libeny thadhaa
Ufaleh alhah dhevvaashiey

Loabi libumeh nei hayaathuge
veynugaa ulhemey mihaar
Laabayaa manfaa libey
barakaai ehaa lavvaashiey

Kehnuvey roashey inee
Hithugaa hingaa aadheyhakee
Hoonugaa libeny thadhaa
Ufaleh alhah dhevvaashiey

Dhe hithugaa mee ey hingaa
Karnaige gadha thoofaanakee
Fehikamaa aroakamaa
Rahmaiy alhah lavvaashiey
Gislamey beynunvefaa
Raahath ein libumah edhey
Hoonugaa libeny thadhaa
Ufaleh alhah dhevvaashiey

Veynuga kuramey dhuaa
Rahumeh hithah lavvaashiey
Hoonugaa libeny thadhaa
Ufaleh alhah dhevvaashiey

Singers:

Lyricists:

Album:

About Song:

Posted by: Anu (8 months ago)

489 views

Latest Lyrics

Ilaahee Nooru

Aishath Saaniha Ahmed

Maa kanduge medhu therey

Mohamed Majid

Shifa Thaufeeq

Dheefaa ehih farudhaa

Althof Shakir

Dhevenee loabin behigen

Mohamed Huzam

Miskithu Vakaru

Zero Degree Atoll

Popular Lyrics

1

Jehilunve mey thelhey

Ali Rameez

Shifa Thaufeeq

6.18K Views

2

Gaumah ai minivan

Abdulla Hassan

5.55K Views

3

Envaguvee (Bait me)

Zero Degree Atoll

5.25K Views

4

Loabivaayaa nulaa

Mumthaaz Moosa

5.01K Views

5

Vaathee Makaireega

Ali Rameez

Fazeela Amir

4.46K Views

6

Mi raajjeyge saafu vai

Ali Rameez

4.32K Views

Popular Artists

1

Ali Rameez

51.35K Views

2

Mohamed Huzam

12.13K Views

3

Ibrahim Zaid Ali

12.08K Views

4

Zero Degree Atoll

11.46K Views

5

Umar Zahir

11.28K Views

6

Raafiyath Rameeza

7.66K Views

Popular Albums

1

Unknown Album

193.32K Views

2

Qaumee Lava

15.99K Views

3

Dhoni

14.15K Views

4

Zuleykha

9.1K Views

5

Madhaha

9.02K Views

6

Boduberu

5.93K Views