Search Lyrics / Artist

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Search lyrics by title

Please login / register to add your favorite song lyrics.

info@dhivehilyrics.com

Jismaai mey

Mumthaaz Moosa

Moonisa

Jismaai mey thiyalee nolhaa
Hithai rooha vindha roolhaa
vi beywafaa vee beywafaa
unguga ehen yaarehge
ufaa e hoadhaneee

Visney noonhey
Dhaashey kalaa
Kakkan noolheyshey khiyaalee folaa
vin beywafaa vee me beywafaa
unguga ehen yaarehge
Ufaa mi hoadhanee

Dheefaavaa eki rey rey 
Loabi handhaan nethuneehey
Ekugaa kurihaa loabin
vaudha huvaa kobaahey
Veyhey handhaan e manzar
Regandu tharithah gununey
Loabin maafolhuveemey
Haas kalaa ahudhuviyey
Keenhey thivee 
kiyaidheebalaa
Dhun eyru huvafen loabin kobaa

Aharen mee farimalekey
Folhemun adhives dhaaney
Loabeege meeru huvandhun
Maaburu masthey vaanee
Fiya reeth reethi nalavee
Kokaalekey mi hoadhee
Fenuneemaa dheraveehey
Keeh hey mashah dhekeyshey
Maazee kiyan noolhey kalaa
Nuruhunvanee hey vaathee gayaa

Khiyaal kuraashey yaaraa
Thiyahen rovvan veyhey
Saafu loihbakah edhemun
Hithi mi zaharu dheynveyhey
Beyzaarey adhu thivanee
Loabeegaa kehi thi dhinee
Gaime yageeney bunamey
Aslu thi ee hila hithekey
Maadhan thedhey loihbah adhaa
Gislaa jeheynee roashey kalaa
vi beywafaa 
veeme beywafaa
unguga ehen yaarehge
ufaathah hoadhaneee

Lyricists:

Album:

About Song:

Posted by: Anu (1 year ago)

1.2K views

Unknown Album

 1. Aaberu toh toh, baaberu dan dan
 2. Aadhakoh mimagun
 3. Aadhe thiya inaayathey
 4. Aadheys
 5. Aadheys Kureemey
 6. Aavaa handhaaney aashiq nazaru dhey
 7. Aazuvaan moonekey
 8. Adhu mikuree saafu ibaaraathun
 9. Aharenge hiyy adhu moyavanee
 10. Aharenge reethi hudhu haa
 11. Amaan kan mi hoadhaa
 12. Badhalvamun ai zamaan
 13. Bala bala
 14. Beehey hiyy vey athugaa
 15. Beynumey ishga eyge meyvaa
 16. Beynun vanee yaaraa
 17. Beynunvee maa bindhelevey thoa
 18. Binmatheegaa
 19. Bulbul ehee dheynuhey
 20. Bune bala ladhu ganefaa
 21. Bune rovenee ey
 22. Chaabookun
 23. Chaaley
 24. Chaka
 25. Chis Chis
 26. Dhe furaana ekuvefaavaa
 27. Dheefa loabi faalhugaa
 28. Dheefaa ehih farudhaa
 29. Dheefaa hiy magey vamey
 30. Dhevenee loabin behigen
 31. Dheyshey hithuge magaam
 32. Dhimaa veytho e
 33. Dhiyavai Rangalhu odi
 34. Dhon kamana loabi denyaa
 35. Ehaa Reechchey Kalaa Bunamey
 36. Ehoadhi Ufaathaka
 37. Elhi mi kandumathi
 38. Erey Haadha Loabin
 39. Erey haadha rueemey
 40. Ey Mirey Udhaas Thakun
 41. Ey haadha edhen
 42. Eyru Dhinhaa Ufaa
 43. Fanu Dhummaari
 44. Feenaashe jehuny
 45. Fikuraa khiyaal kuree huredheshey
 46. Fiya reethikamunney
 47. Gislevey Mihaalugaa
 48. Gislumaa Veynugaa
 49. Goaheh
 50. Haadha hithugaa Jehey
 51. Haadhaloabiney hinithun vaniyyey eyna
 52. Haalu ahaaly loabi vaathy
 53. Hadhiyaa
 54. Halaboli
 55. Heelanee Adu ahaa
 56. Heyo Haalugaa Kalaa
 57. Heyvaa Heyvaa
 58. Hithaa roohun
 59. Hithaamaige kandugaa
 60. Hithugaa vaa handhaaneh
 61. Hiy hadhiyaa kohfaa
 62. Hiyalah e gulshanuge
 63. Hiyy adhu roneeyey
 64. Hoadheyey edhi hithugaa vaathee
 65. Hooru Kan’baafulhu
 66. Hunnan tha vee
 67. Huvafen haqeeqathey mee
 68. Ihusaas
 69. Iqraar kobaahey
 70. Iru ossumun
 71. Ishaaraaiy hey kuree
 72. Ishaaraaiy koh balaalaanee
 73. Ishq nuvi nama dheyhugaa
 74. Isthashin moonu thi foruvaaleehey
 75. Isvedhin foniloabi kobaa
 76. Jaazubee asaru
 77. Jehilunve mey thelhey
 78. Jismaai mey
 79. Jismu nethigen gos hafus viyakas
 80. Joadegge Saafu Loabi
 81. Kaainaathey Ekee Antharees Vee
 82. Kaaku aimaahe mi roanaave hithaku baaru nethee
 83. Kaala Manna
 84. Kalaa Fenuneemaa
 85. Kalaa miadhu thihiree
 86. Kanbiyya
 87. Kanbulo mage reehchey reechey waa
 88. Kanzu dhon kamana
 89. Keevvehey nivaavamun e handhu filee
 90. Kudhi Jazeera
 91. Kuraathee dhen asaru
 92. Kurangi dhelo
 93. Loabikan
 94. Lolun ohorey ekoaru
 95. Maai hoorekey thee
 96. Malaa Fenifa
 97. Malaa folhey
 98. Mammaa Midhey Ihthiraam
 99. Manzil Thiye
 100. Mariyaadhu aa vaa
 101. Maru Vedhaaney
 102. Mee Vee Gothey
 103. Mi lhen
 104. Mifaraai balaabalaashey
 105. Mifuraana dhen hayaathah
 106. Mila Mila Han'dhuvaru
 107. Mulhi Jaan Hithaa
 108. Nethunyhey miadhu beynun
 109. Nudhaaney Mireyge Handhaanthah
 110. Nudhaaney mireyge handhaan thah
 111. Nudhaashe Dhookoffa
 112. Nukulhedhey haalugaa
 113. Oagaaveethee Hey
 114. Raany dhon
 115. Raivareh hedheemaa
 116. Reethi handhekey nubuneveynehey
 117. Reethi nala handheh kuri aleegaa
 118. Reethikan
 119. Reethy heeleema
 120. Roalhi
 121. Roefaa kalaa (with chords)
 122. Rolhin jehey vain
 123. Ruhikuramey aadhey
 124. Saadhaa Mooney Mooney Thee
 125. Sirru
 126. Thagudheerugaa mihen vee
 127. Thi Reethi Moonu
 128. Thiya hiy adhu naseebugaa neiy iru
 129. Thiya kalhiravain
 130. Ulfathuge gulshan
 131. Ulhe Ulhefa
 132. Vaaney kaireega
 133. Vaathee faaru
 134. Vasvaas
 135. Vidhaa gurahaige tharithahves
 136. Yaaraa ahaashey aashiq magey thee
 137. Yaaru bunelaashe
 138. Yaaruge Nalakan
 139. deewaana vey moosum
 140. hiyy edhey haa kameh
 141. jaadhoogar dheythee aniyaa
 142. libeytho

Latest Lyrics

Mammaa Midhey Ihthiraam

Shalabee Ibrahim

Lolun ohorey ekoaru

Ali Rameez

Kurangi dhelo

Umar Zahir

Fazeela Amir

Mi lhen

Unknown

Popular Lyrics

1

Jehilunve mey thelhey

Ali Rameez

Shifa Thaufeeq

8.96K Views

2

Envaguvee (Bait me)

Zero Degree Atoll

8.46K Views

3

Gaumah ai minivan

Abdulla Hassan

8.02K Views

4

Loabivaayaa nulaa

Mumthaaz Moosa

7.99K Views

5

Vaathee Makaireega

Ali Rameez

Fazeela Amir

7.28K Views

6

Mi raajjeyge saafu vai

Ali Rameez

6.07K Views

Popular Artists

1

Ali Rameez

56.64K Views

2

Mohamed Huzam

14.38K Views

3

Umar Zahir

13.86K Views

4

Zero Degree Atoll

13.51K Views

5

Ibrahim Zaid Ali

13.5K Views

6

Raafiyath Rameeza

9.3K Views

Popular Albums

1

Unknown Album

370.17K Views

2

Madhaha

28.89K Views

3

Qaumee Lava

27.35K Views

4

Dhoni

25.38K Views

5

Zuleykha

16.36K Views

6

Furaana

12.8K Views