Search Lyrics / Artist

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Search lyrics by title

Please login / register to add your favorite song lyrics.

info@dhivehilyrics.com

Jismaai mey

Mumthaaz Moosa

Moonisa

Jismaai mey thiyalee nolhaa
Hithai rooha vindha roolhaa
vi beywafaa vee beywafaa
unguga ehen yaarehge
ufaa e hoadhaneee

Visney noonhey
Dhaashey kalaa
Kakkan noolheyshey khiyaalee folaa
vin beywafaa vee me beywafaa
unguga ehen yaarehge
Ufaa mi hoadhanee

Dheefaavaa eki rey rey 
Loabi handhaan nethuneehey
Ekugaa kurihaa loabin
vaudha huvaa kobaahey
Veyhey handhaan e manzar
Regandu tharithah gununey
Loabin maafolhuveemey
Haas kalaa ahudhuviyey
Keenhey thivee 
kiyaidheebalaa
Dhun eyru huvafen loabin kobaa

Aharen mee farimalekey
Folhemun adhives dhaaney
Loabeege meeru huvandhun
Maaburu masthey vaanee
Fiya reeth reethi nalavee
Kokaalekey mi hoadhee
Fenuneemaa dheraveehey
Keeh hey mashah dhekeyshey
Maazee kiyan noolhey kalaa
Nuruhunvanee hey vaathee gayaa

Khiyaal kuraashey yaaraa
Thiyahen rovvan veyhey
Saafu loihbakah edhemun
Hithi mi zaharu dheynveyhey
Beyzaarey adhu thivanee
Loabeegaa kehi thi dhinee
Gaime yageeney bunamey
Aslu thi ee hila hithekey
Maadhan thedhey loihbah adhaa
Gislaa jeheynee roashey kalaa
vi beywafaa 
veeme beywafaa
unguga ehen yaarehge
ufaathah hoadhaneee

Lyricists:

Album:

About Song:

Posted by: Anu (1 year ago)

897 views

Unknown Album

 1. Aaberu toh toh, baaberu dan dan
 2. Aadhakoh mimagun
 3. Aadhe thiya inaayathey
 4. Aadheys
 5. Aadheys Kureemey
 6. Aavaa handhaaney aashiq nazaru dhey
 7. Aazuvaan moonekey
 8. Adhu mikuree saafu ibaaraathun
 9. Aharenge hiyy adhu moyavanee
 10. Aharenge reethi hudhu haa
 11. Amaan kan mi hoadhaa
 12. Badhalvamun ai zamaan
 13. Bala bala
 14. Beehey hiyy vey athugaa
 15. Beynumey ishga eyge meyvaa
 16. Beynun vanee yaaraa
 17. Beynunvee maa bindhelevey thoa
 18. Binmatheegaa
 19. Bulbul ehee dheynuhey
 20. Bune bala ladhu ganefaa
 21. Bune rovenee ey
 22. Chaabookun
 23. Chaaley
 24. Chaka
 25. Chis Chis
 26. Dhe furaana ekuvefaavaa
 27. Dheefa loabi faalhugaa
 28. Dheefaa ehih farudhaa
 29. Dheefaa hiy magey vamey
 30. Dhevenee loabin behigen
 31. Dheyshey hithuge magaam
 32. Dhimaa veytho e
 33. Dhiyavai Rangalhu odi
 34. Dhon kamana loabi denyaa
 35. Ehaa Reechchey Kalaa Bunamey
 36. Ehoadhi Ufaathaka
 37. Elhi mi kandumathi
 38. Erey Haadha Loabin
 39. Erey haadha rueemey
 40. Ey Mirey Udhaas Thakun
 41. Ey haadha edhen
 42. Eyru Dhinhaa Ufaa
 43. Fanu Dhummaari
 44. Feenaashe jehuny
 45. Fikuraa khiyaal kuree huredheshey
 46. Fiya reethikamunney
 47. Gislevey Mihaalugaa
 48. Gislumaa Veynugaa
 49. Goaheh
 50. Haadha hithugaa Jehey
 51. Haadhaloabiney hinithun vaniyyey eyna
 52. Haalu ahaaly loabi vaathy
 53. Hadhiyaa
 54. Halaboli
 55. Heelanee Adu ahaa
 56. Heyo Haalugaa Kalaa
 57. Heyvaa Heyvaa
 58. Hithaa roohun
 59. Hithaamaige kandugaa
 60. Hithugaa vaa handhaaneh
 61. Hiy hadhiyaa kohfaa
 62. Hiyalah e gulshanuge
 63. Hiyy adhu roneeyey
 64. Hoadheyey edhi hithugaa vaathee
 65. Hooru Kan’baafulhu
 66. Hunnan tha vee
 67. Huvafen haqeeqathey mee
 68. Ihusaas
 69. Iqraar kobaahey
 70. Iru ossumun
 71. Ishaaraaiy hey kuree
 72. Ishaaraaiy koh balaalaanee
 73. Ishq nuvi nama dheyhugaa
 74. Isthashin moonu thi foruvaaleehey
 75. Isvedhin foniloabi kobaa
 76. Jaazubee asaru
 77. Jehilunve mey thelhey
 78. Jismaai mey
 79. Jismu nethigen gos hafus viyakas
 80. Joadegge Saafu Loabi
 81. Kaainaathey Ekee Antharees Vee
 82. Kaaku aimaahe mi roanaave hithaku baaru nethee
 83. Kaala Manna
 84. Kalaa Fenuneemaa
 85. Kalaa miadhu thihiree
 86. Kanbiyya
 87. Kanbulo mage reehchey reechey waa
 88. Kanzu dhon kamana
 89. Keevvehey nivaavamun e handhu filee
 90. Kudhi Jazeera
 91. Kuraathee dhen asaru
 92. Kurangi dhelo
 93. Loabikan
 94. Lolun ohorey ekoaru
 95. Maai hoorekey thee
 96. Malaa Fenifa
 97. Malaa folhey
 98. Manzil Thiye
 99. Mariyaadhu aa vaa
 100. Maru Vedhaaney
 101. Mee Vee Gothey
 102. Mi lhen
 103. Mifaraai balaabalaashey
 104. Mifuraana dhen hayaathah
 105. Mila Mila Han'dhuvaru
 106. Mulhi Jaan Hithaa
 107. Nethunyhey miadhu beynun
 108. Nudhaaney Mireyge Handhaanthah
 109. Nudhaaney mireyge handhaan thah
 110. Nudhaashe Dhookoffa
 111. Nukulhedhey haalugaa
 112. Oagaaveethee Hey
 113. Raany dhon
 114. Raivareh hedheemaa
 115. Reethi handhekey nubuneveynehey
 116. Reethi nala handheh kuri aleegaa
 117. Reethikan
 118. Reethy heeleema
 119. Roalhi
 120. Roefaa kalaa (with chords)
 121. Rolhin jehey vain
 122. Ruhikuramey aadhey
 123. Saadhaa Mooney Mooney Thee
 124. Sirru
 125. Thagudheerugaa mihen vee
 126. Thi Reethi Moonu
 127. Thiya hiy adhu naseebugaa neiy iru
 128. Thiya kalhiravain
 129. Ulfathuge gulshan
 130. Ulhe Ulhefa
 131. Vaaney kaireega
 132. Vaathee faaru
 133. Vasvaas
 134. Vidhaa gurahaige tharithahves
 135. Yaaraa ahaashey aashiq magey thee
 136. Yaaru bunelaashe
 137. Yaaruge Nalakan
 138. deewaana vey moosum
 139. hiyy edhey haa kameh
 140. jaadhoogar dheythee aniyaa
 141. libeytho

Latest Lyrics

Lolun ohorey ekoaru

Ali Rameez

Kurangi dhelo

Umar Zahir

Fazeela Amir

Mi lhen

Unknown

Qaumee Salaam

Unknown

Popular Lyrics

1

Jehilunve mey thelhey

Ali Rameez

Shifa Thaufeeq

7.75K Views

2

Envaguvee (Bait me)

Zero Degree Atoll

7.13K Views

3

Gaumah ai minivan

Abdulla Hassan

6.79K Views

4

Loabivaayaa nulaa

Mumthaaz Moosa

6.72K Views

5

Vaathee Makaireega

Ali Rameez

Fazeela Amir

5.99K Views

6

Mi raajjeyge saafu vai

Ali Rameez

5.22K Views

Popular Artists

1

Ali Rameez

54.21K Views

2

Mohamed Huzam

13.26K Views

3

Ibrahim Zaid Ali

12.96K Views

4

Zero Degree Atoll

12.58K Views

5

Umar Zahir

12.3K Views

6

Raafiyath Rameeza

8.83K Views

Popular Albums

1

Unknown Album

300.16K Views

2

Qaumee Lava

22.35K Views

3

Madhaha

21.7K Views

4

Dhoni

20.46K Views

5

Zuleykha

13.34K Views

6

Furaana

9.93K Views