A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Mi lhen

Unknown

1.67K views

English

Information

ތާނައިން

Artist Songs

Album Songs

Unknown

 1. Aharenge reethi hudhu haa
 2. Boalha Kinkirimaa
 3. Chandhanee Maa Farivaa
 4. Dheefaa hiy magey vamey
 5. Farivaahaa
 6. Hithaamaige kandugaa
 7. Kaaku aimaahe mi roanaave hithaku baaru nethee
 8. Kalaa miadhu thihiree
 9. Mendhurah Dharukoshumah
 10. Mi lhen
 11. Qaumee Salaam
 12. hiyy edhey haa kameh

Top 10 Songs

Last 7 Days

1

Nan reethi gothuga

Ali Rameez

160 views last 7 days

2

Ithuru Rasoolaa

Ismail Moosa

Easa Moosa

145 views last 7 days

3

4

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

131 views last 7 days

5

Niumai e hoadhdhevee

Abdulla Hassan

127 views last 7 days

6

7

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

118 views last 7 days

8

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

117 views last 7 days

10

Mulhi Jaan Hithaa

Mohamed Huzam

116 views last 7 days

Top 10 Artists

Most Popular

1

Ali Rameez

54 songs

2

Umar Zahir

12 songs

3

Mohamed Huzam

9 songs

4

5

6

7

Abdulla Hassan

6 songs

8

Mumthaaz Moosa

7 songs

9

Abdul Sameeu

7 songs

10

Unknown

12 songs

Top 10 Albums

All time

1

Unknown Album

144 songs

2

Madhaha

11 songs

3

Qaumee Lava

7 songs

4

Dhoni

7 songs

5

Zuleykha

4 songs

6

Furaana

6 songs

7

Boduberu

4 songs

8

Lailaa

1 songs

9

Bodu Raalhu

2 songs

10

Bos

2 songs

Shiuz

4 songs

Most popular song

Kaala Manna

Mumthaaz Moosa

7 songs

Most popular song

Loabivaayaa nulaa

Umar Zahir

12 songs

Most popular song

Oagaavy Hithakun

Shakeeb

0 songs

Most popular song

Abdul Baaree

2 songs

Most popular song

Bappage loa

Shifa Thaufeeq

5 songs

Most popular song

Jehilunve mey thelhey

Fareedha (Hoarafushi)

3 songs

Most popular song

Fehi Fehi Aazaadhee

Unknown

12 songs

Most popular song

hiyy edhey haa kameh

Abdulla Falih Adam

0 songs

Most popular song

Ibrahim Mamdhooh (Manday)

1 songs

Most popular song

Mamma