A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ehoadhi Ufaathaka

Mukhthar Adam

4.75K views

English

Information

ތާނައިން

އެ ހޯދި އުފާ ތަކާ އެމަސްތީ ރޭތަކާ
އެއައި މޫސުން ނަޔާ މިލާ ނެތިގެން ދިޔާ
އެފަރި ހިނިތުން ވުމާ އެ ރީތި ބެލުން ތަކާ
ހަނދެއްފަދަ ރީތިކަން ލޮލަށް ވީ ގެއްލިފާ
އެ މަންޒިލް އަދު ކޮބާ؟ އެ ހަނދުވަރު އޮއްސިފާ
ހުރީ ވެވިފާ ބާކީ ...

ނުހަނު ލޯބިން މިތާ ކުރީ ވައުދާ ހުވާ
ދެހިތް ވަކިވެވި ނުދާން އަރަންޏާ އިރު ހަނދާ
ތެމިއްޖެ ލޯ ކަރުނައިން ރޮވިއްޖެ ތިޔަ ހަނދުމައިން
ހިނގައްޖެ އުއްމީދުތައް މުޅިން ބޭކާރު ވެގެން
ކިޔާލާ ފިކުރުގާ ހުރީ ވަރުބަލި ވެފާ
ވަނީ ވެވިފާ ބާކީ ....

އެހޯދި އުފާތަކާ އެރޭތައް ގެއްލުނީ
ނަޔާ މޫސުން ބަހާރު މިލާ ގޮސް މޯޅިވީ
އެވީ މަޖުބޫރުގާ ދެތަން އަދު ވެއްޖެޔޭ
އުފާތައް ގެއްލިފާ ވަށާލީ ބަނަކަމޭ
އުދާހާ ކަރުނަޔާ ވަނީ މި ޙަޔާތުގާ
ނިމެންވީހޭ ވޭނުން ....

Artist Songs

Album Songs

Mukhthar Adam

  1. Adhu mikuree saafu ibaaraathun
  2. Aslu haalathu
  3. Binmatheegaa
  4. Ehoadhi Ufaathaka
  5. Goalhi Goalhi Kanmathin
  6. Malaa Fenifa
  7. Vidhaa gurahaige tharithahves

Top 10 Songs

Last 7 Days

1

Nan reethi gothuga

Ali Rameez

155 views last 7 days

2

Ithuru Rasoolaa

Ismail Moosa

Easa Moosa

148 views last 7 days

3

4

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

132 views last 7 days

5

Niumai e hoadhdhevee

Abdulla Hassan

125 views last 7 days

6

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

118 views last 7 days

7

9

Mulhi Jaan Hithaa

Mohamed Huzam

116 views last 7 days

10

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

114 views last 7 days

Top 10 Artists

Most Popular

1

Ali Rameez

54 songs

2

Umar Zahir

12 songs

3

Mohamed Huzam

9 songs

4

5

6

7

Abdulla Hassan

6 songs

8

Mumthaaz Moosa

7 songs

9

Abdul Sameeu

7 songs

10

Unknown

12 songs

Top 10 Albums

All time

1

Unknown Album

144 songs

2

Madhaha

11 songs

3

Qaumee Lava

7 songs

4

Dhoni

7 songs

5

Zuleykha

4 songs

6

Furaana

6 songs

7

Boduberu

4 songs

8

Lailaa

1 songs

9

Bodu Raalhu

2 songs

10

Bos

2 songs

Ali Rameez

54 songs

Most popular song

Jehilunve mey thelhey

Mukhthar Adam

7 songs

Most popular song

Ehoadhi Ufaathaka

Ahmed Athif

1 songs

Most popular song

Gislevey Mihaalugaa

Unknown

12 songs

Most popular song

hiyy edhey haa kameh

Ali Gaasim

2 songs

Most popular song

Eadhu ge thahuniyaa

Ali Saajidh

1 songs

Most popular song

Vaathee handhaaney

Abdulla Shafiu (Sha)

0 songs

Most popular song

Trio

1 songs

Most popular song

Chaaley

Aishath Shadhaa

1 songs

Most popular song

Karunain dheloa mi furenee

Aishath Saaniha Ahmed

1 songs

Most popular song

Ilaahee Nooru

Zahiyya

1 songs

Most popular song

Aadhe thiya inaayathey