A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Envaguvee (Bait me)

Zero Degree Atoll

9.44K views

English

Information

ތާނައިން

އޮޑި ހައްޔަރުކޮށް މަބެލީ އޮއިވަރު
އެންދާ ޖެހުމަށް ބަލަ އެންކެޔޮޅާ
މުގުރާން ތިލަވޭ އޮއްބާ ދަނޑިތައް
ކޮޅުފަސް ބަލާ

އެންގަނޑު ދުވެލީ މަޑުމަޑު ގޮތަކަށް
ފީނަން ފެށީ ވަގުވާ ގޮތަކަށް
ފަޅުވެރި ކުދިން ފިލިމަސް ހާކާ
އިސްމެއް ކިޔާ

ކުރުނބާ މަތުރާ ހަރުކޮށް ކިޔަވަން ފެށީ
ދިރުނބާ މަތިން ކަޅިއެއް އެއްލާ ބެލީ
ވިސްނާ

ހަސަނާ އުޅެމާ ރަތުރުކު ކުރުނބާ
އަތުޖައްސަމާ އުޑުމަތި ބަލަމާ
ފީނާ އަރާ ވަލުތެރެ ހޯދާ
ވަގުރުކު އެޅީ

ފަންގަނޑު މަތިން އިހަލެއް ބާނަން
އޮއްވާ ހަސަނަށް ބުނެލީ ގާތުން
ނަމަނަމަ ދަރިޔާ ފިޔަވަޅު ނާޅާ
ދަމަމުން ކުރުނބާ

ހައްވާފުޅު ގޮސް ގޭ މެދު އޮޅިއަށް
ދެމިފާ ބުނީ ކަފުނެއް ހޯދާ
ބޮކަރާ ކެލަޔާ ހުދު ކާފޫރާ
އަތްމަތި ކުރޭ

ކުރުނބާ މަތުރާ ހަރުކޮށް ކިޔަވަން ފެށީ
ދިރުނބާ މަތިން ކަޅިއެއް އެއްލާ ބެލީ
ވިސްނާ

Artist Songs

Album Songs

Zero Degree Atoll

  1. Envaguvee (Bait me)
  2. Fashan
  3. Kalhu Soru (Intoxicated by you)
  4. Kalhu bulhaa
  5. Miskithu Vakaru
  6. Othakas maa kandu
  7. Reethi Handhuvaru

Top 10 Songs

Last 7 Days

1

Nan reethi gothuga

Ali Rameez

159 views last 7 days

2

Ithuru Rasoolaa

Ismail Moosa

Easa Moosa

146 views last 7 days

3

4

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

132 views last 7 days

5

Niumai e hoadhdhevee

Abdulla Hassan

127 views last 7 days

6

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

118 views last 7 days

7

9

Mulhi Jaan Hithaa

Mohamed Huzam

116 views last 7 days

10

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

115 views last 7 days

Top 10 Artists

Most Popular

1

Ali Rameez

54 songs

2

Umar Zahir

12 songs

3

Mohamed Huzam

9 songs

4

5

6

7

Abdulla Hassan

6 songs

8

Mumthaaz Moosa

7 songs

9

Abdul Sameeu

7 songs

10

Unknown

12 songs

Top 10 Albums

All time

1

Unknown Album

144 songs

2

Madhaha

11 songs

3

Qaumee Lava

7 songs

4

Dhoni

7 songs

5

Zuleykha

4 songs

6

Furaana

6 songs

7

Boduberu

4 songs

8

Lailaa

1 songs

9

Bodu Raalhu

2 songs

10

Bos

2 songs

Zero Degree Atoll

7 songs

Most popular song

Envaguvee (Bait me)

Fazeela Amir

14 songs

Most popular song

Vaathee Makaireega

Farhad

1 songs

Most popular song

Mifuraana dhen hayaathah

Umar Zahir

12 songs

Most popular song

Oagaavy Hithakun

Jameela Hassan

1 songs

Most popular song

Nethunyhey miadhu beynun

Hussain Ali

1 songs

Most popular song

Hingaa hoadhamaa hey tharahqee

Abdul Baaree

2 songs

Most popular song

Bappage loa

Nashidha

1 songs

Most popular song

Eadhu foari

Asim Thaufeeq

1 songs

Most popular song

Kanzu dhon kamana

Shifna

1 songs

Most popular song

Fajurulee fathihakan nayaa amaan

Althof Shakir

1 songs

Most popular song

Dheefaa ehih farudhaa