A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Gislevey Mihaalugaa

Ahmed Athif

3.36K views

English

Information

ތާނައިން

ވާށޭ މިތާ އެހީ، ވާށޭ މަށާއެކީ
ވާށޭ މަށަށް އެހީ އެހީ އެހީ އެހީ

ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ ހިތި ހަނދާންތައް މި އާވަނީ
ފިސްވެދެން ހިތާމެޔާ ތަދުތަކޭ ދެން ވަށާލަނީ

އޯ...
ވީމޭ އުފާވެރި ލޯތްބެއް މިހިތުގާ (2)
ރީތީގެ ރާނީގެ ހުވަފެންތަކުން
ވީމޭ އުފާވެރި ލޯތްބެއް މިހިތުގާ

ބީވުމުން މި ޚިޔާލުގާ
ވީމެ ދެން މި ބަލި ދާނުގާ
އުމުރުދެން މި ޚިޔާލުގާ
ދާށެވީ އަދު މި މަސްތުގާ
ގިސްލެވޭ މި ޙާލުގާ

ވާށޭ މިތާ އެހީ .....

އޯ ....
ހަށިގަނޑުގެ ވަރުނެތި ބަލިޙާލު ޖެހިފާ (2)
ވީރާނާ ދުނިޔޭގެ ކަށްވަޅު މަތީ
ހަށިގަނޑުގެ ވަރުނެތި ބަލިޙާލު ޖެހިފާ

މީ ލިބޭ ހިތާމައޭ
ޢާއިލާ ނެތިވެ އެކުމިތާ
ނިމި ދަނީ މިވޭނުގާ
ދާށެވީ އަދު މި މަސްތުގާ
ގިސްލެވޭ މި ޙާލުގާ

ވާށޭ މިތާ އެހީ .....

އޯ....
ދުނިޔޭގެ އުފަލުން މަޙުރޫމު ވެދިޔަސް (2)
ހޯދޭ ނުބައިގާ މި ޢަމަލާއެކީ
ދުނިޔޭގެ އުފަލުން މަޙުރޫމު ވެދިޔަސް

ނެތިވެދާ ފުރާނަޔާ
އެކު އެދޭމީ އެދުން އަހާ
އެކުވެރިން މިހާލުގާ
ނެތިނުދާށޭ ތަނުން ފިލާ

ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ ހިތި ހަނދާންތައް މި އާވަނީ
ފިސްވެދެން ހިތާމެޔާ ތަދުތަކޭ ދެން ވަށާލަނީ

ވާށޭ މިތާ އެހީ، ވާށޭ މަށާއެކީ
ވާށޭ މަށަށް އެހީ އެހީ އެހީ އެހީ

Artist Songs

Album Songs

Ahmed Athif

  1. Gislevey Mihaalugaa

Top 10 Songs

Last 7 Days

1

Nan reethi gothuga

Ali Rameez

160 views last 7 days

2

Ithuru Rasoolaa

Ismail Moosa

Easa Moosa

145 views last 7 days

3

4

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

132 views last 7 days

5

Niumai e hoadhdhevee

Abdulla Hassan

127 views last 7 days

6

7

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

118 views last 7 days

9

Mulhi Jaan Hithaa

Mohamed Huzam

116 views last 7 days

10

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

115 views last 7 days

Top 10 Artists

Most Popular

1

Ali Rameez

54 songs

2

Umar Zahir

12 songs

3

Mohamed Huzam

9 songs

4

5

6

7

Abdulla Hassan

6 songs

8

Mumthaaz Moosa

7 songs

9

Abdul Sameeu

7 songs

10

Unknown

12 songs

Top 10 Albums

All time

1

Unknown Album

144 songs

2

Madhaha

11 songs

3

Qaumee Lava

7 songs

4

Dhoni

7 songs

5

Zuleykha

4 songs

6

Furaana

6 songs

7

Boduberu

4 songs

8

Lailaa

1 songs

9

Bodu Raalhu

2 songs

10

Bos

2 songs

Hassaan

5 songs

Most popular song

Mila Mila Han'dhuvaru

Mumthaaz Moosa

7 songs

Most popular song

Loabivaayaa nulaa

Mooshan

1 songs

Most popular song

Reethikan

Ahmed Athif

1 songs

Most popular song

Gislevey Mihaalugaa

Aishath Maain Rasheed

1 songs

Most popular song

Thiya moonah

Safwath

1 songs

Most popular song

Aharenge hiyy adhu moyavanee

Habeys Boduberu

0 songs

Most popular song

Trio

1 songs

Most popular song

Chaaley

Asim Thaufeeq

1 songs

Most popular song

Kanzu dhon kamana

Shafeeqa

1 songs

Most popular song

Mifaraai balaabalaashey

Zahiyya

1 songs

Most popular song

Aadhe thiya inaayathey

Shalabee Ibrahim

1 songs

Most popular song

Mammaa Midhey Ihthiraam