A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Raany dhon

Abdul Hannaan Moosa Didi

2.4K views

English

Information

ތާނައިން

ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން،
ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން،
ހާދަ ފަރިއޭ ދޮން ދޮން މޫނޭ
ހީލާށޭ ލޯބިން އޭ،
ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން،
ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން،

ޗާލު ބާޣުން މަލެކޭ ކަލާޔަކީ
ބަނިޔާދަންވީ ގޮމައެކޭ ނާޒުކީ
ސިހުރީ ބާރެއް ސޫރައިގާވި ޖާދުވީ ބިންމަތީގާ،
ވާ ހަނދާއޭ ހިޔް ދެވުމުން
ވީގޮތެކޭ މީ ލޯބިން އޭ،
ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން،
ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން،

ތާޒާވީ ލޭ ހަދިޔާ ކުރަންހޭ
ދާވަނީގާ ހިޔް ފެންވަރުވަންހޭ
ކިރުދޫންޔާއޭ ހާލި ވީ ދެން ކޮންތާކުހޭ
ނިޔްކުރީގާ، ބޮސްދެވޭތޯ
އެދި ހުރީމޭ ގާތުގާ ލޯބިން އޭ،
ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން،
ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން،

ނޫރާނީ ރަން އެދި ދާ މަހީގާ
އިނގިލީގާވާ ނަލަ އަނގޮޓީގާ
ލިޔެލާދޭށޭ އާޥާރާއެކޭ މީ މާފު ދޭށޭ،
ނޭންގުނީ'އޭ ހިއްސުތަކަށް ވީގޮތެކޭ މީ ލޯބިން އޭ،
ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން،
ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން،
ހާދަ ފަރިއޭ ދޮން ދޮން މޫނޭ ހީލާށޭ ލޯބިން އޭ،
ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން،
ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން،

Artist Songs

Album Songs

Abdul Hannaan Moosa Didi

  1. Aadhakoh mimagun
  2. Dheyshey hithuge magaam
  3. Eyru Dhinhaa Ufaa
  4. Iqraar kobaahey
  5. Keevvehey nivaavamun e handhu filee
  6. Mifaraai balaabalaashey
  7. Raany dhon

Top 10 Songs

Last 7 Days

1

Nan reethi gothuga

Ali Rameez

160 views last 7 days

2

Ithuru Rasoolaa

Ismail Moosa

Easa Moosa

145 views last 7 days

3

4

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

132 views last 7 days

5

Niumai e hoadhdhevee

Abdulla Hassan

127 views last 7 days

6

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

118 views last 7 days

7

8

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

117 views last 7 days

10

Mulhi Jaan Hithaa

Mohamed Huzam

116 views last 7 days

Top 10 Artists

Most Popular

1

Ali Rameez

54 songs

2

Umar Zahir

12 songs

3

Mohamed Huzam

9 songs

4

5

6

7

Abdulla Hassan

6 songs

8

Mumthaaz Moosa

7 songs

9

Abdul Sameeu

7 songs

10

Unknown

12 songs

Top 10 Albums

All time

1

Unknown Album

144 songs

2

Madhaha

11 songs

3

Qaumee Lava

7 songs

4

Dhoni

7 songs

5

Zuleykha

4 songs

6

Furaana

6 songs

7

Boduberu

4 songs

8

Lailaa

1 songs

9

Bodu Raalhu

2 songs

10

Bos

2 songs

Mohamed Majid

5 songs

Most popular song

Udun tharithah

Hassaan

5 songs

Most popular song

Mila Mila Han'dhuvaru

Mukhthar Adam

7 songs

Most popular song

Ehoadhi Ufaathaka

Mumthaaz Moosa

7 songs

Most popular song

Loabivaayaa nulaa

Fathimath Zoona

5 songs

Most popular song

Heyvaa Heyvaa

Abdul Hannaan Moosa Didi

7 songs

Most popular song

Eyru Dhinhaa Ufaa

Meena Saleem

1 songs

Most popular song

Bika haalu

Shafeeqa

1 songs

Most popular song

Mifaraai balaabalaashey

Althof Shakir

1 songs

Most popular song

Dheefaa ehih farudhaa

Zahiyya

1 songs

Most popular song

Aadhe thiya inaayathey