Search Lyrics / Artist

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Search lyrics by title

Please login / register to add your favorite song lyrics.

info@dhivehilyrics.com

Search result for letter "D"

14 Lyrics found

deewaana vey moosum

Muaviyath Anwar

Dhauruvaa Mihandhaan

Ibrahim hamdhee

Dhe furaana ekuvefaavaa

Ali Rameez

Raafiyath Rameeza

Dheefa loabi faalhugaa

Ali Rameez

Fazeela Amir

Dheefaa ehih farudhaa

Althof Shakir

Dheefeemey

Hassan Ilham

Shifa Thaufeeq

Dhevenee loabin behigen

Mohamed Huzam

Dheyshey hithuge magaam

Fathimath Zoona

Abdul Hannaan Moosa Didi

Dhimaa veytho e

Ali Rameez

Dhiyavai Rangalhu odi

Naifaru Dhohokko

Dhon kamana loabi denyaa

Mumthaaz Moosa

Dhuniye

Mohamed Huzam

No artist found!

Latest Lyrics

Lolun ohorey ekoaru

Ali Rameez

Kurangi dhelo

Umar Zahir

Fazeela Amir

Mi lhen

Unknown

Qaumee Salaam

Unknown

Popular Lyrics

1

Jehilunve mey thelhey

Ali Rameez

Shifa Thaufeeq

7.32K Views

2

Envaguvee (Bait me)

Zero Degree Atoll

6.58K Views

3

Gaumah ai minivan

Abdulla Hassan

6.41K Views

4

Loabivaayaa nulaa

Mumthaaz Moosa

6.25K Views

5

Vaathee Makaireega

Ali Rameez

Fazeela Amir

5.59K Views

6

Mi raajjeyge saafu vai

Ali Rameez

4.92K Views

Popular Artists

1

Ali Rameez

53.51K Views

2

Mohamed Huzam

12.93K Views

3

Ibrahim Zaid Ali

12.77K Views

4

Zero Degree Atoll

12.19K Views

5

Umar Zahir

11.97K Views

6

Raafiyath Rameeza

8.47K Views

Popular Albums

1

Unknown Album

271.82K Views

2

Qaumee Lava

20.36K Views

3

Dhoni

18.55K Views

4

Madhaha

17.67K Views

5

Zuleykha

11.96K Views

6

Furaana

8.78K Views