A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Amaan kan mi hoadhaa

Khaleel

1.04K views

English

Information

ތާނައިން

އަމާންކަން މި ހޯދާ ސަލާމަތް ވަމާހޭ
ދުމާ ދުންފަތާދެން މުޅިން ވަކިވަމާހޭ

ތިމާޔަށް ލިބޭ ގެއްލުމާ އެކުއެކީގާ
އެހެންމީހުނަށް ދުންފަތުން ދޭ ތުރާލާ
ދެކޭށޭ ބަލާށޭ ކިހާ ދެރަކަމެއްހޭ؟

ދަރިން ކުރިމަތީގާ މައިންނާ ބަފައިން
ނުވެވި ދުންފަތާ ދުރު އުޅޭއިރު އެފަދައިން
ދަރިންވެސް މަޅީގާ ޖެހެން ތަންދެނީހޭ؟

ބަލިވެ އިންނަމީހާ ޚިޔާލެއް ނެތީމާ
މި ބޭކާރު ދުންފަތުގެ ބޭނުން ކުރީމާ
ލިބޭ ދަރިފުޅަށް ވާނެ ގެއްލުން އެނގޭހޭ؟

އެހެން ބަލިތަކާ އިދިކޮޅަށް ހަށިތެރޭވާ
ދިފާޢީ ވަސީލަތްތަކާ ބާރު ހުރިހާ
ކަނޑާލާ އެދުންފަތުގެ ޢަމަލާ ރުހެންހޭ؟

ލެޔާ ހިތް ނުސާފުވެ މިލާ ހުލިވަނީއޭ
ގަޔާ ގައިގެ ބާރާ ޢުމުރު ލާ ދަނީއޭ
ޙަޔާތުގެ އުފާ ދެމިހުރުން ނޭދެނީހޭ؟

ވެވޭ ބޭނުމެއްނެތް ޚަރަދެކޭ ކިޔާފާ
އަނދާ ހުލިވެދާ ނޫޓު ތަކެކޭ ހިތާފާ
މި ވޭނުން ނަޖާވާނެ ވިސްނުން ނެތީހޭ؟

Artist Songs

Album Songs

Khaleel

  1. Amaan kan mi hoadhaa
  2. Bulbul ehee dheynuhey
  3. Kudhi Jazeera
  4. Mee Vee Gothey

Top 10 Songs

Last 7 Days

1

Nan reethi gothuga

Ali Rameez

160 views last 7 days

2

Ithuru Rasoolaa

Ismail Moosa

Easa Moosa

147 views last 7 days

3

4

Heyo Haalugaa Kalaa

Ali Rameez

132 views last 7 days

5

Niumai e hoadhdhevee

Abdulla Hassan

127 views last 7 days

6

7

Yaaruge Nalakan

Ali Rameez

118 views last 7 days

8

Mulhi Jaan Hithaa

Mohamed Huzam

116 views last 7 days

10

Saadhaa Mooney Mooney Thee

Ali Rameez

115 views last 7 days

Top 10 Artists

Most Popular

1

Ali Rameez

54 songs

2

Umar Zahir

12 songs

3

Mohamed Huzam

9 songs

4

5

6

7

Abdulla Hassan

6 songs

8

Mumthaaz Moosa

7 songs

9

Abdul Sameeu

7 songs

10

Unknown

12 songs

Top 10 Albums

All time

1

Unknown Album

144 songs

2

Madhaha

11 songs

3

Qaumee Lava

7 songs

4

Dhoni

7 songs

5

Zuleykha

4 songs

6

Furaana

6 songs

7

Boduberu

4 songs

8

Lailaa

1 songs

9

Bodu Raalhu

2 songs

10

Bos

2 songs

Huyam

1 songs

Most popular song

Goaheh

Ali Rameez

54 songs

Most popular song

Jehilunve mey thelhey

Jameela Saleem

2 songs

Most popular song

Ulfathuge gulshan

Unknown

12 songs

Most popular song

hiyy edhey haa kameh

Unico Beats

1 songs

Most popular song

Yaaru bunelaashe

Abdulla Falih Adam

0 songs

Most popular song

Mariyam Ashfa

1 songs

Most popular song

Jaadhooga

Shifna

1 songs

Most popular song

Fajurulee fathihakan nayaa amaan

Imadh

1 songs

Most popular song

Fikuraa khiyaal kuree huredheshey

Faththey

1 songs

Most popular song

Chaabookun